Multilingual Turkish Dictionary

AÇA

AÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

əçə
toplum içində sayqınlığı olan kişi.
analiq dərəcəsində sayqıya layıq xanım

AÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

haça.
qaça. faça. açığlıq. gədik.
gözə. baca. yol. yöntəm.
yol. qarım. kanal. çapa.
çatal.
balça. palça. fərəc.
aça aça: gərə gərə: çəkə çəkə.
boluğ. qapqı. fürsət. imkan.
ilk açada: ilk boluğda. ilk fürsətdə. imkan bulur bulmaz.
göğsün gərə gərə: qurralı. güvənərək. iftixarla.
çağ, aça, fürsət, imkan bulmaq: əli ərmək.
aça, fürsət tapmamaq: əli dəğməmək

AÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ilk cocuq. ilkə

ACA : Turuz Dictionary

-aca carçı gərəkməz, götə falçı

ACA : Turuz Dictionary

acar. işlənməmiş, aşınmamımış (solmamış), yeni, iti, güclü..¶-ac aca gün verməz, gönü gönüyə nə verməz.(gönü: məhbub)

ACA : Turuz Dictionary

-usağa su, aca çörək. (usağa: susağa)

ACA : Turuz Dictionary


amac itib qurban olsa araca, güman qalmaz buyruq düşə aş aca. (buyruq düşə: qismət ola).
tox aca, ac toxa inanmamış

AÇA : Turuz Dictionary

hicə.
soxusuz aça: vurqusuz hicə.
uçuq.
aça (haça) qunça: törə. tumurcuk. tomurcuk

AÇA : Turuz Dictionary

kavaq. kovaq. oyuq. ara. kavuq qavqu avuq avqu ovuq ovqu oğuq oğqu. dərz

AÇA : Turuz Dictionary

açan.
qələmrov.
dövrə.
nahiyə. orun. bölgə.
aran. möhlət. macal. fürsət

AÇA : Turuz Dictionary

(açmaq). biçək. beçəkk. (< biçmək). hica. hicə. heca

AÇA : Turuz Dictionary

fərq.
açası nə: fərqi nə.
haça.
aça dırqanlar: iki parça dırnaqlılar..¶-aça ayra: bir bir.
aça ayra demişlər

AÇA : Turuz Dictionary

haça. baqara. bağara. olum. olcum. bolcum. süzcə. sürcə. (əlik: ələ düşmüş). çalım. açıqlıq. açılıq. boşluq. girəvə (.
bir girəvə güdür). giriz. girizmə. girvə. koful. koğluq. koğul. kovluq. kovul. koz. göz. qoğuq. qaçaq. kəsəmən. kəsmən (.
kəsmənini bulursam alırım). kofluq. qaraçux. qırıq. qırıs. qopuq. qıv. qıy. tapuş. ucur. uğur. imkan. fürsət. macal. məcal. imkan. opurtünitə. məfərr.
aça tapmamaq: fürsət tapmamaq.
döğə döğə dəmirçi, aça aça əğimçi. (əğimçi: yun əğidən. hallac)

AÇA : Turuz Dictionary


yelkəni kəttəni ancaqki aça güclü külək. (kəttəni: yekəni)

ACA : Turuz Dictionary

-aca carçı gərəkməz, götə falçı

ACA : Turuz Dictionary

acar. işlənməmiş, aşınmamımış (solmamış), yeni, iti, güclü..¶-ac aca gün verməz, gönü gönüyə nə verməz.(gönü: məhbub)

ACA : Turuz Dictionary

-usağa su, aca çörək. (usağa: susağa)

ACA : Turuz Dictionary


amac itib qurban olsa araca, güman qalmaz buyruq düşə aş aca. (buyruq düşə: qismət ola).
tox aca, ac toxa inanmamış

AÇA : Turuz Dictionary

hicə.
soxusuz aça: vurqusuz hicə.
uçuq.
aça (haça) qunça: törə. tumurcuk. tomurcuk

AÇA : Turuz Dictionary

kavaq. kovaq. oyuq. ara. kavuq qavqu avuq avqu ovuq ovqu oğuq oğqu. dərz

AÇA : Turuz Dictionary

açan.
qələmrov.
dövrə.
nahiyə. orun. bölgə.
aran. möhlət. macal. fürsət

AÇA : Turuz Dictionary

(açmaq). biçək. beçəkk. (< biçmək). hica. hicə. heca

AÇA : Turuz Dictionary

fərq.
açası nə: fərqi nə.
haça.
aça dırqanlar: iki parça dırnaqlılar..¶-aça ayra: bir bir.
aça ayra demişlər

AÇA : Turuz Dictionary

haça. baqara. bağara. olum. olcum. bolcum. süzcə. sürcə. (əlik: ələ düşmüş). çalım. açıqlıq. açılıq. boşluq. girəvə (.
bir girəvə güdür). giriz. girizmə. girvə. koful. koğluq. koğul. kovluq. kovul. koz. göz. qoğuq. qaçaq. kəsəmən. kəsmən (.
kəsmənini bulursam alırım). kofluq. qaraçux. qırıq. qırıs. qopuq. qıv. qıy. tapuş. ucur. uğur. imkan. fürsət. macal. məcal. imkan. opurtünitə. məfərr.
aça tapmamaq: fürsət tapmamaq.
döğə döğə dəmirçi, aça aça əğimçi. (əğimçi: yun əğidən. hallac)

AÇA : Turuz Dictionary


yelkəni kəttəni ancaqki aça güclü külək. (kəttəni: yekəni)

ACA : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Amca, Ağabey. Güçlü Kuvvetli, Başladığı İşi Bitiren

ACA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.) er.
amca, ağabey.
güçlü kuvvetli, başladığı işi bitiren.
büyük