Multilingual Turkish Dictionary

ABA

ABA : Arin Turkish Etimology Dictionary

(əbə). ( qaba).
(b p ) apa. abla. böyük bacı. ağabacı.
böyük aba: yapuq. çapuq.
ana. apa.
apa. apal. baba. atavus (latin). ata. ataş. ağa. ana. ənnə. nənə. bəy. abla (böyük qız kardəş). abı. nənəana. böyük nənə. xanım. xan. ama. əmi. əmmə. yengə. böyük. ötülü. bu söz yaradcı ulu böyük qadını çağıranda söylənir. (aaba < aba: böyük: olqun. keçmişlər).
qorxu.
ağı.
ova. ovlaq. ovadan: toplu. bollu. geniş. yoğurtlu.
qutluq.
ayı. qorxu, qabalıq simgəsi.
abaçı: xuxu.
doğum yatıran qadın.
böyük ana. nənə.
yaşlı qadın.
uşaq oyunlarında, oyunun yükünü daşıyan cocuq.
əbə çıldır: qurdu qızdırmaya dayanan bir uşaq oyunu.
doğum yaptıran qadın.
böyük ana. nənə.
yaşlı qadın.
( < abamaq: örtmək). çuğal. çulqa. kəpəng. kəpənək.
ana. böyük bacı.
nənə.
əba. örtük. çulqa. din kişilərnin geydikləri cübbə.
aba altında ər yatar: geyimlə kişi ölçülməz.
aba vaxdı aba, yaypa çağı yapa: sözü yeində.
aba dəğəri yağmırda bilinir.
əbədən bəbəyə: məmə yeyəndən pəpə yeyənədək: hammıya. hərkəsə.
əbəbulğuru: bulğur böyükluyundə yağan qar.
xanımabla. xanımaba: birinin özündən böyük qadına sayqılı səslənməsi.
gəlinaba: gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə.
yengə. gəlinin sağdıcı.
bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla səslənmə deyimi

ABA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] köhn. Müselman ruhani-lerinin ve mömin adamların üstden gey-dikleri qolsuz ve ya gödekqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı (eslinde ereb milli palta-rıdır). Kişi çıxardı ki, ağaya yüzlüklər bəxş edərdi; atlar, inəklər vəd edərdilər; ipək abalar, xəz cübbələr verilərdi. çemenze-minli. çox vədə olurdu ki, həftənin iki ötər, üçüncü günü Molla Rəcəbi küçə ilə qayət qəmgin və ayaqları abasının ətəyinə dolaşa-dolaşa gedən görərsən... B.Talıblı. Molla nazik, ağ abasını çiyinlərində oyna-daraq:
Buna heç şəkk-şübhə ola bilməz,
dedi. S.Rehimov.

ABA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. məh.
Ata.
Böyük bacı (hörmet üçün böyük qadına da deyilir).

ÄBA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "eb" söz. cemi] Atalar, ata-baba. □ Abavü əcdad
ata-babalar, ecdad, nesil, babalar. Mərhum Mirzə Cəmal öz tari-xində Pənah Əli xanın abavü əcdadı şənində belə yazır.. F.Köçerli.

ABA : Turuz Dictionary

abla. xan nənə

ABA : Turuz Dictionary

(sayqı olaraq) ana.
ayı.
bir dişi böyüyə çağırma sözü.
böyük ana. (# abu: böyük ata).
əbə. ana. nənə. maman.
əba. (< qapa) yelək.
abral. azman. böyük. saltanat

ABA : Turuz Dictionary

abaq. əba. qazaqı. qataqı. qapaqı. gürdə. kürdə.
qaynaba: qaynəbə. qayınana. qaynana

ABA : Turuz Dictionary

yeldirmə. üsdon

ABA : Turuz Dictionary

abla. xan nənə

ABA : Turuz Dictionary

(sayqı olaraq) ana.
ayı.
bir dişi böyüyə çağırma sözü.
böyük ana. (# abu: böyük ata).
əbə. ana. nənə. maman.
əba. (< qapa) yelək.
abral. azman. böyük. saltanat

ABA : Turuz Dictionary

abaq. əba. qazaqı. qataqı. qapaqı. gürdə. kürdə.
qaynaba: qaynəbə. qayınana. qaynana

ABA : Turuz Dictionary

yeldirmə. üsdon

ABA : Az Turkish Farsi

ا.پدر. خواهر بزرگتر. مرد قابل احترام در میان ترکان قدیم. پدران. اجداد. مادر بزرگ. خواهر. در برخی جاهای آزربایجان مانند تبریز، به مادر اطلاق می‎شود

ABA : Turkish Turkish

yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş

ABA : Turkish Turkish

u kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük

ABA : Turkish Turkish

u kumaştan yapılmış olan

ABA : Turkish Risale

Kule

ÂBÂ : Turkish Risale

(Eb. C.) Babalar, pederler. * Mc
Mürşidler, ileri gelenler

ABA : Ottoman Turkish

Ekseriyetle yünden yapılmış, bol giyimli bir libas, elbise. (Peygamber Efendimiz de (A.S.M.) bu libası giyerlerdi.)

ABA : Ottoman Turkish

yünden yapılmış kaba kumaş

ÂBÂ : Ottoman Turkish

(Eb. C.) Babalar, pederler. * Mc
Mürşidler, ileri gelenler

ÂBÂ : Ottoman Turkish

abalar, atalar

ABA : Turkish Turkish Hukuk

Babalar, erkek cedler

ABA : Turkish English

n. strong coarse wool cloth; coat made of this cloth; cloak, cover, conceal

ABA : English Turkish

n. bir erkek adı (İbranice)

ABA : English Turkish

n. aba, deve veya teke kılından dokunmuş elbise; bu kumaştam imal edilen ve geleneksel olarak Araplar tarafından giyilen elbise

ABA : English Turkish Textile

aba

ABA : تورکجه فارسجا - قشقایی

p> در تعدادی از لهجه های زبان ترکمنی به معنای پدر و یا پدز بزرک می باشد.و ضرب المثل معروف
آنگگالان أرینه آبا دیییپدیر بر همین مفهوم دلالت دارد. ترجمه تحت اللفظی
  (زن) گیج به شوهرش بابا گفته است.این ضرب المثل انگونه که از مفهوم آن بر می آید در مقام تاکید بر ندانم کاری ها و اشتباهات آدم گیج گفته می شود.