Multilingual Turkish Dictionary

ABC

ABC : English Azerbaijani Turkish

1] əlifba 2] əsaslar [elmin və s. ]; the ABC of chemistry kimyanın əsasları 3] əlifba sırası ilə dəmiryol göstəriciləri 4] attr. ABC book əlifba kitabı

ABC : English Turkish

"atomic, biological, and chemical (atomik, biyolojik ve kimyasal)", nükleer bakteriyel veya kimyasal metotlara dayanan (silahların)

ABC : English Turkish

n. alfabe, abc, temel kurallar, ilkeler

ABC : German Turkish

n l. alfabe, elifba
flg. (Grundkenntnisse) temel bilgiler
buch n alfabe kitabi; silaber

ABC : German Turkish

alfabe-temel bilgiler

ABC : French Turkish

"[le] alfabe kitabı; temel, alfabe"