Multilingual Turkish Dictionary

ABJECT

ABJECT : English Azerbaijani Turkish

yazıq, bədbəxt; in abject poverty ehtiyac, kasıblıq içində

ABJECT : English Turkish Redhouse

ab.jectäb'cekt sıfat
gurursuz, kendini alçaltan.
insanı umutsuzluğa düşüren, berbat (bir durum)

ABJECT : French Turkish

iğrenç, aşağılık, alçak