Multilingual Turkish Dictionary

ABSOLUTION

ABSOLUTION : English Azerbaijani Turkish

bağışlanma, günahından keçmə, bəraət

ABSOLUTION : English Turkish Redhouse

ab.so.lu.tionäbsılu'şın isim, Hristiyanlık (günahların) Allah tarafından affolunması

ABSOLUTION : French Turkish

"[la] suçsuz görülme, aklanma; günahın bağışlanması"