Multilingual Turkish Dictionary

ABSORPTION

ABSORPTION : English Azerbaijani Turkish

1] udma, canına çəkmə 2] fikirlərə, xəyallara dalma

ABSORPTION : English Turkish Textile

emme ( emilme, masetme, soğurma, içine çekme, absorpsiyon )Açıklama: Bir gazın bir sıvı veya katı içinde homojen olarak dağılması veya ışınların taşıdığı enerjinin maddeler tarafından alınması olayıdır

ABSORPTION : German Turkish

soğurma-emme-absorsiyon

ABSORPTION : French Turkish

absorpsiyon