Multilingual Turkish Dictionary

BABAT

BABAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

ovat. uvat. uvand. abad. tam. sağlam. yaxcı. bütün.
ovat qal: sağlam qal.
cins. tür.- bu babat kişilər buralarda görünməz.
babatlı mal: cis olan nərsə

BABAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf Orta keyfiyyetli, mi-yane, orta hedde yaxın, ne çox yaxşı, ne de çox pis. Babat şey.
[Cavad bey:] Ruzga-rım bir növ babat keçir, hacı. N.Vezirov. [Perinin] əlahiddə bir gözəlliyi də yox idi, amma beləcə babat idi. C.Memmedqulu-zade. Az zamanda babat bir kitabxana ya-randı. Ə.Sadıq.

BABAT : Turuz Dictionary

-orta babat: alağu. nəpis, nə yaxcı.
necəsin?:
alağu

BABAT : Turuz Dictionary

-orta babat: alayeğ. nə yaxşı nə pis

BABAT : Turuz Dictionary

-orta babat: alağu. nəpis, nə yaxcı.
necəsin?:
alağu

BABAT : Turuz Dictionary

-orta babat: alayeğ. nə yaxşı nə pis

BABAT : Azerbaijani English Dictionary

I. s. fairly good, supportable; satisfactory, mediocre II. z. middling, so-so, tolerably, pretty well; babat olmaq to be* so-so

BABAT : Az Turkish Farsi

ص.ق. بابت. برازنده. مناسب. مساعد. شایسته