Multilingual Turkish Dictionary

BACANAQ

BACANAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bacanağ.baca. {
(< bağ). bağanaq
(< bac < metatez > çap) çapanaq: çarpıqlıq (: dosd. yaxın arxadaş). baca.
(< badanaq: badalaq. ilişik. torlanmış. ilişmiş. kiritmiş.}
baldızın əri.
qardaşların arvadları. yengələr. gəlinlər.
deşənək. gözənək.
quda.
baca

BACANAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Bacıların erlerinin bir-birine qohumluq münasibeti. Nə olar ki, ba-canaq bacanağın evinə getməsə, daha hara getmək olar? S.Rehimov. [Babaxanın] dili güclə söz tutdu:
Yoldaş, o mənim baca-nağımdır. Mir Celal.

BACANAQ : Turuz Dictionary

bacığan. namıca. yamıca

BACANAQ : Turuz Dictionary

-bacanaq dedin, balçanaq dadmaz

BACANAQ : Turuz Dictionary

bacığan. namıca. yamıca

BACANAQ : Turuz Dictionary

-bacanaq dedin, balçanaq dadmaz

BACANAQ : Azerbaijani English Dictionary

i. brother-in-law [pl.brothers-
in-law] [husbands of sisters]

BACANAQ : Az Turkish Farsi

ا.[مغ] شوهر خواهر زن. نسبت دو مرد که با دو خواهر ازدواج کرده‎اند. باجناق. همریش. همزلف