Multilingual Turkish Dictionary

BACARAN

BACARAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

başaran bacarıqlı. başarıqlı. qarquç. qaraquç. qayıran. yaradan. düzən. işbilir. qağan. qadir. ötən. ötər

BACARAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.sif. Qabiliyyetli, başı çıxan, iş göre bilen, elinden iş gelen, bir işin öhde-sinden gelen. Bacarana baş (can) qurban. (Ata. sözü).

BACARAN : Turuz Dictionary

-duman bürür, bilməyən çürür, bacaran türür. (türür: törür. yaradır)

BACARAN : Turuz Dictionary


öğrəşməyin bacaran, unutmağın öğrəşməlidir.
sevişməyi bacaran, unutmağın öğrəşsin

BACARAN : Turuz Dictionary


ötüşməyin bacaran, yaşam içrə sıxılmaz. (ötüşməyin: keçişməyin. bağışlamağın)
sevməyini bacaran, yaxşılığa uğramış, sevməyini bacarman, yamanlığa uğrarmış. (bacarman: bacarmaz)

BACARAN : Turuz Dictionary

-qızdırmayla bacaran, ölümə yaxılmaz. (yaxılmaz: aldırımaz. qapılmaz. üstələr)

BACARAN : Turuz Dictionary

-üzmək bacaran, tolquna girməz, tolqunla üzən, çatdığı yollarını bilməz. (tolqun: dalqa. şəpə. movc)

BACARAN : Turuz Dictionary

-sevilməyi bacaran, sevməyidə bilməli

BACARAN : Turuz Dictionary

-duman bürür, bilməyən çürür, bacaran türür. (türür: törür. yaradır)

BACARAN : Turuz Dictionary


öğrəşməyin bacaran, unutmağın öğrəşməlidir.
sevişməyi bacaran, unutmağın öğrəşsin

BACARAN : Turuz Dictionary


ötüşməyin bacaran, yaşam içrə sıxılmaz. (ötüşməyin: keçişməyin. bağışlamağın)
sevməyini bacaran, yaxşılığa uğramış, sevməyini bacarman, yamanlığa uğrarmış. (bacarman: bacarmaz)

BACARAN : Turuz Dictionary

-qızdırmayla bacaran, ölümə yaxılmaz. (yaxılmaz: aldırımaz. qapılmaz. üstələr)

BACARAN : Turuz Dictionary

-üzmək bacaran, tolquna girməz, tolqunla üzən, çatdığı yollarını bilməz. (tolqun: dalqa. şəpə. movc)

BACARAN : Turuz Dictionary

-sevilməyi bacaran, sevməyidə bilməli

BACARAN : Azerbaijani English Dictionary

s. able, skilful; bacaran adam an able man*

BACARAN : Az Turkish Farsi

کار آزموده
مجرّب
توانا