Multilingual Turkish Dictionary

BACARMAQ

BACARMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

başarmaq. becərmək. bəcərmək.
işləmək. təyərləmək. başarmaq. qalxıtmaq. qaldırmaq. həll edmək. edmək.
iyiləşdirmək. sağlamaq. tə;min edmək.
işləmək. yaratmaq. aşırmaq. pürçəmək. qazanmaq.
sona çatdırabilmək. bitirmək. yerinə gətirmək.
tutalamaq. yolun tapmaq. başın tapmaq. sərrişdə tutmaq.
yaramaq. aşarmaq. çıxar göstərmək.
almaq. bilmək.
yerinə gətirmək. qerçəkləşdirmək.
sağlamaq. tə;min edmək.
başa çıxmaq. qıvırmaq.- bunu qıvırdınsa, eşq olsun.
onuda qıvırarım.
macarmaq. bəcərmək. açmaq. həll edmək.
bacara bildiyinə: əlindən gəldiyinə. tutdurabildiyinə. hər nəcür, hər neçə olursa, tutursa. nə dəğərə olursa.
bacarmayıbda, bacarmaqdan gələn: bir kəl, birdə yağlı.
işlər bacarmaq: kələk, fırıldaq işləmək

BACARMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Əlinden gelmek, göre bilmek, bir işi görmeye qabiliyyeti, iqtidarı olmaq, öhdesinden gele bilmek, müveffeq olmaq. Iş görməyi bacarmırsan. Şahmat oynamağı bacarmıram.
Şəxs gərək elə bir iş tutsun ki, onu bacarıb yerinə yetirməyə qabiliyyəti olsun. C.Memmedquluzade. [Qüdret:] Gəmi vermirlər? Almaq lazımdır. Almağı bacarmaq lazımdır. M.Hüseyn.

BACARMAQ : Turuz Dictionary

aşarmaq. keçirmək.
qulluğun harda başardın: əsgərliyivi harda keçirdin

BACARMAQ : Turuz Dictionary

ilmək. idmək. edmək. (təvanistən. təvan daştən)

BACARMAQ : Turuz Dictionary


bacarığı bacarmaq, dilək qıldım tanrıdan.
hər kimsədə yox çıxar, dəğişməyə öğrəşmək, dəğişməyi bacarmaq, dəğişməyə inanmaq.
yaşam, qalxmaq üçün əğilməyin bacarmaqdır

BACARMAQ : Turuz Dictionary

aşarmaq. keçirmək.
qulluğun harda başardın: əsgərliyivi harda keçirdin

BACARMAQ : Turuz Dictionary

ilmək. idmək. edmək. (təvanistən. təvan daştən)

BACARMAQ : Turuz Dictionary


bacarığı bacarmaq, dilək qıldım tanrıdan.
hər kimsədə yox çıxar, dəğişməyə öğrəşmək, dəğişməyi bacarmaq, dəğişməyə inanmaq.
yaşam, qalxmaq üçün əğilməyin bacarmaqdır

BACARMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. can [+ inf.], to be* able [+to inf.]; oxumağı / yazmağı / danışmağı və s. bacarmaq can read / write / speak, etc., to be* able to read / to write / to speak, etc.; Mən ingiliscə danışmağı bacarıram; I can speak English, I am able to speak English

BACARMAQ : Az Turkish Farsi

توانسان
قادر بودن
از عهده بر آمدن
آشنا بودن
بلد بودن
شایسته بودن
شایستگی داشتن
مهارت داشتن
حریف شدن