Multilingual Turkish Dictionary

BACI

BACI : Arin Turkish Etimology Dictionary

arvad.
başdaş. əş. yoldaş. bir kişiyə görə xanımı.
böyük bacı.
abay. banu. xanım. xanıməfəndi. böyük qız qərdəş. abla. qadın olan din görəvlisi.
böyük bacı: aba.
böyük bacı: ağabacı. xanımbacı.
böyük. ulu. apay. apa. əcə. əcək. əcəkə. ağa əçə. (bağni (sanskirit): arvad. bacı).
böyük bacı: qocanın, qarının kəndindən böyük bacısı: əkə. əyə. əçə.
böyük bacının qocası: yəznə.
kiçik bacı: oya.
böyük bacı: əkəçi. əkəçə. abla. ağaca.
ananın böyük bacısı: davulqa.
böyük bacı. ağabacı. apa. (b p ) aba. abla.
bacı əri: yiznə. yeznə. eniştə.
böyük bacı: əkəçi. ağaçı. (# sinqil. sınqıl. cınqıl).- iki bacı durmadan qaqışıb durdular. (durdular: dəvam etdilər). qaqışmaq: qiybət edmək).
xanımın ərinin bacısı: görümcə. görüm. qadıncıq. xanımın baldızı.
iki ərkək, bacıların birbirinə verib evlənmələri: dəğişik

BACI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Bir ata-anadan, yaxud bir atadan ve ya bir anadan olan qızların bir-birine ve ya qardaşlarına olan qohumluq münasibeti. Doğma bacılar. Əkiz bacılar.
Tanış olmayan qadına, qıza ehtiramla müraciet. Ey atalar, analar, ey gəlinlər, ba-cılar; Az keçər bahar kimi ürəyiniz açılar. S.Rüstem. // Hörmet üçün qadınların adları-na, yaxud leqebine elave olunur. Bu gün dərs olmamışdı, molla bacı xəstə imiş. Odur ki, Ağabəyim səhərdən dayəsindən ayrılmamışdı. çemenzeminli. Tükəzban bir döşək gətirib, Məşədi Püstə bacının altına salır. H.Sarabski.

BACI : Turuz Dictionary

-böyük bacı: xanbacı

BACI : Turuz Dictionary

-kiçik bacı: sınqıl. çingil. əkəm..¶-qardaş bacı: doğma. bir evdə, bir atanadan doğulanlar. soyca lap yaxın olan kişilər

BACI : Turuz Dictionary

-qayından qardaş, gəlindən bacı olmaz. (olmaz: çıxmaz)

BACI : Turuz Dictionary

sinğil

BACI : Turuz Dictionary

-böyük bacı: apa. yaşlı qadın. ağabacı

BACI : Turuz Dictionary


(kök bakımından.
bacı sözü ablac, abla, abci ağabacı, böyük qız qardaş olur).
xanımbacı > xanbacı: pərəstar. həmşirə. ners

BACI : Turuz Dictionary


balaca bacı: sini. sinğil. sınğıl. əziz. sevimli sevgi. (ini: eni. yeni. kiçik qardaş).
çalabacı: ügey (çala: öğür. ügey. üvey).
qardaş, bacı oğlu, qızı: cıyan. sıyan.
sovğa qalıb, bacı qardaş qıncuşar. (qıncuşmaq: dartışmaq).
baldız gəlindən, bacı, biri birindən acı

BACI : Turuz Dictionary

-ayrılıq ölüm, qardaşla bacı, qoşası acı

BACI : Turuz Dictionary

-böyük bacı: xanbacı

BACI : Turuz Dictionary

-kiçik bacı: sınqıl. çingil. əkəm..¶-qardaş bacı: doğma. bir evdə, bir atanadan doğulanlar. soyca lap yaxın olan kişilər

BACI : Turuz Dictionary

-qayından qardaş, gəlindən bacı olmaz. (olmaz: çıxmaz)

BACI : Turuz Dictionary

sinğil

BACI : Turuz Dictionary

-böyük bacı: apa. yaşlı qadın. ağabacı

BACI : Turuz Dictionary


(kök bakımından.
bacı sözü ablac, abla, abci ağabacı, böyük qız qardaş olur).
xanımbacı > xanbacı: pərəstar. həmşirə. ners

BACI : Turuz Dictionary


balaca bacı: sini. sinğil. sınğıl. əziz. sevimli sevgi. (ini: eni. yeni. kiçik qardaş).
çalabacı: ügey (çala: öğür. ügey. üvey).
qardaş, bacı oğlu, qızı: cıyan. sıyan.
sovğa qalıb, bacı qardaş qıncuşar. (qıncuşmaq: dartışmaq).
baldız gəlindən, bacı, biri birindən acı

BACI : Turuz Dictionary

-ayrılıq ölüm, qardaşla bacı, qoşası acı

BACI : Azerbaijani English Dictionary

i. sister; böyük bacı elder sister; kiçik bacı younger sister; % tibb bacısı [sick-] nurse; [Feldşer ixtisası olan] trained [hospital] nurse; % şəfqət bacısı sister of charity

BACI : Az Turkish Farsi

همشیره
خواهر
خطاب محترمانه برای خانمها

BACI : Turkish Turkish

üyük kız kardeş, abla

BACI : Turkish Turkish

kız kardeş

BACI : Turkish Turkish

ir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara (daha çok yaşlı zenci kadınlara)verilen san

BACI : Turkish Turkish

tarikat şeyhlerinin karısı

BACI : Turkish German

ältere Schwester; Schwester

BACI : Turkish French

sìur [la], frangine [la]