Multilingual Turkish Dictionary

CABINET

CABINET : English Azerbaijani Turkish

1] servant [şüşə şkaf], dolab, şkaf 2] korpus [radioqəbuledicinin və s.] 3] Nazirlər kabineti

CABINET : English Turkish Redhouse

cab.i.netkäb'ınît isim
(camlı ve raflı) dolap.
kabine, bakanlar kurulu.
küçük özel oda

CABINET : French Turkish

"[le] küçük oda, hücre; yazı odası; bakanlar kurulu, kabine; koleksiyon "