Multilingual Turkish Dictionary

CANBİR

CANBİR : Azerbaijani English Dictionary

z. in a friendly manner, in friendly fashion, amicably; canbir qəlbdə yaşamaq to live in harmony / concord

CANBIR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərfçox yaxın, mehriban, ayrılmaz. Canbir yoldaş. Canbir olmaq. Uzun əsrlərdən bəri can deyib, can eşidən gürcülər, azərbaycanlılar həmişə canbir, qəlbbir ol-muşlar.

CANBİR : Turuz Dictionary

-ayrılmaz, canbir yoldaş: qoşar. qoşər. qoşutçu. qoşulçu. qoşunçu. qoşunqan. qoşulqan

CANBİR : Turuz Dictionary

-ayrılmaz, canbir yoldaş: qoşar. qoşər. qoşutçu. qoşulçu. qoşunçu. qoşunqan. qoşulqan

CANBİR : Az Turkish Farsi

ص.جون جونی. دوست یکدل