Multilingual Turkish Dictionary

DAB

DAB : Turkish Risale

f. şan ve şeref, haysiyet

DAB : Ottoman Turkish

f. şan ve şeref, haysiyet

DAB : English Azerbaijani Turkish

v. 1] toxunmaq, əl vurmaq, vurmaq [at] 2] qoymaq, yapışdırmaq, basmaq, dəymək 3] yaxmaq, çəkmək, sürtmək [şir]
n. 1] yüngülcə toxunma, əl vurma 2] yaxma, yaxım, ləkə [rəng və s.]

DAB : English Turkish

n. hafif vuruş, hafif kompres; usta, uzman, erbap; pisibalığı türünden bir balık; parmak izi

DAB : English Turkish

v. hafif hafif vurmak, hafifçe dokunmak, hafifçe sürmek; parmak izi bırakmak; kurulamak, klişe yapmak

DAB : English Turkish Redhouse

dabdäb isim dokunma, hafif vuruş. fiil (dabbed, dabbing) hafifçe vurmak, dokunmak