Multilingual Turkish Dictionary

DAMLA

DAMLA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax damcı. Gecəki yağışdan çiçəklərin, yarpaqların uclarından sallanan damlalar günəşin al şəfəqləri altında almaz danələri kimi pırıl-pırıl pırıldayır. A.Şaiq. Bərkiyən yağışın damlaları Ayazı yerindən tərpətdi. Ə.Memmedxanlı. □ Bir damla
bir damcı (b a x damcı
cü menada). Ona elə gəldi ki, bu saysız-hesabsız ülgüclər hər tə-rəfdən onun boğazına ilişəcək və bir göz qırpımında bir damla qan axmağa belə ma-cal vermədən onun başını üzüb düzə atacaq. S.Rehimov. Son damla qanı qalana kimi tənt.
bir şey uğrunda mübarizede yüksek fedakarlığı bildirir. Son damla qanı qalana qədər düşmənlə vuruşmaq. Son damlasına qədər
hamısını, bütünlükle, dibinecen. Is-kəndər əlindəki qədəhi son damlasına qədər içir. A.Şaiq. Urəkyanğısını söndürmək üçün [Yunis] suyu son damlasına qədər başına çəkib, ağır bir nəfəs ötürdü. Mir Celal.
damla-damla bax damcı-damcı. Əsgər kişi, and da içdin şəhid olmuş o qıza sən; Damla-damla göz yaşları axıtmadın gözlə-rindən. S.Vurğun. Elə bil ağ buluddan damla-damla tökülüb; Hər yanda novruz-gülü. R.Rza.

DAMLA : Az Turkish Farsi

قطره
چکه
همچنین نام بیماری نقرس است

DAMLA : Turkish Turkish

yuvarlağımsı biçimde kopan, çok küçük miktarda sıvı kütlesi

DAMLA : Turkish Turkish

damlalıkla kullanılan ilaç

DAMLA : Turkish Turkish

irden yüreğe inen inme

DAMLA : Turkish Turkish

çok az

DAMLA : Turkish Turkish

damla biçiminde olan (ziynet)

DAMLA : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: KızAnlamı: Bir Sıvıdan Ayrılarak Düşen Parça Halinde, Küçük Miktar, Katre

DAMLA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.) ka.
bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre.
belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç

DAMLA : Turkish English

n. drop, bead, drops, blob, drachm, dribblet, driblet, glob, suspicion, minim

DAMLA : Turkish French

égout [le], larme [la], rosée [la], goutte [la]