Multilingual Turkish Dictionary

DARI

DARI : Azerbaijani English Dictionary

I. i. bot. millet, bir kisə darı a bag of millet II. s. millet; darı çörəyi millet bread

DARI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Yumru toxumları olan birillik ta-xıl bitkisi ve bu bitkinin deni. Darı əkini.
Ac toyuq yuxusunda darı görər. (Ata. sözü). // Darıdan bişirilmiş (hazırlanmış). Darı çö-rəyi. Darı yarması.
[Tubu:] De görüm, sən darı cadını ayrana doğrayıb yeyəndə ağa da bir qaşıq götürüb səninlə o doğramadan yeyəcəkdirmi? Ə.Haqverdiyev.

DARI : Az Turkish Farsi

ا.ارزن. یکی از غلات تیرة گندمیان است. بوتة آن کوچک و دارای ساقه‎های کوتاه و نازک و دانه‎های ریز است. علاوه بر خوراک پرندگان، گاهی آرد آن در نان استفاده می‌شود. غالباً بعد از برداشت حاصل گندم و جو کاشته می‌شود. در درمان دمل و کوبیدگی اعضاء مورد کاربرد سنتی دارد. (Panicum)

DARI : Turkish Turkish

uğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (panicum)

DARI : Turkish Turkish

(kimi bölgelerde) mısır

DARÎ : Turkish Risale

Ot ve yem satan kişi. * Evinden çıkmayan kimse

DARÎ : Ottoman Turkish

Ot ve yem satan kişi. * Evinden çıkmayan kimse

DÂRİ : Ottoman Turkish

acı bir bitki

DARI : Turkish English

n. millet, type of grass that is cultivated for its grain which is mostly used as fodder, grain harvested from millet grass, maize

DARI : English Turkish

n. Afganistan'da konuşulan İran dili, Dari Farsçası