Multilingual Turkish Dictionary

F

F : Arin Turkish Etimology Dictionary

p.
yapraq: yafraq.
topraq tofraq.
topuq tofuq.
yupqa yufqa: incə, nazik.
qaptan qaftan

F : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Azerbaycan elifbasrnrn sekkizinci herfi. bax fe.

F : Az Turkish Farsi

ف
یکی از حروف صامت زبان ترکی آزربایجانی است که جزء حروف صامت گنگ ، لب و دندان و اصطکاکی گروهبندی می شود
این حرف شبه صامت است

F : English Turkish

n. fa [müz.]

F : English Turkish

aşarısız not, zayıf not

F : English Turkish military

111 (AMERİKAN SAVUNMA BAKANLIĞI):İKİ TURBO MOTORLU SESTEN HIZLI HER TÜRLÜ HAVADA KULLANILAN BİR AVCI UÇAĞI:Nükleer ve nükleer olmayan silahları kullanma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca kısa akınlardan hazırlıksız hava akınlarına kadar faaliyet imkan ve kabiliyeti vardır. FB-111 modeli ise stratejik bombardıman uçağıdır

F : German Turkish

[et] n l. Alman alfabesinin
harfi
mus. fa notasi; nach Schema F herstellen fabrikacilik etm

F : German Turkish

[die][das] F, [die]