Multilingual Turkish Dictionary

FAŞİST

FAŞİST : Azerbaijani English Dictionary

I. i. fascist II. s. fascist; faşist təşkilatları fascist organizations

FAŞİST : Turuz Farsca - Türkce

avit (av it)

FAŞİST : Turuz Farsca - Türkce

sonuç (son uç)

FAŞİST : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ital.] Faşizm terefdarr. Faşist-lərin törətdikləri cinayətlər.
Faşist adlı məxluqun yoxdur qəlbi, vicdanı. M.Rahim. Faşistlər [dustaqlarrn] güllələnəcəyi haq-qında kənddə divarlara elanlar yapışdır-mışdılar. Ə.Sadrq. // Sif. menasrnda. Faşist nişanı. Faşist rejimi.
İndi hücumçular hü-cuma keçir; Faşist soldatları ot kimi biçir. M.Rahim. Kamal təyyarəni döndərib faşist quzğunu ilə üz-üzə, göz-gözə gəlməyi qət etmişdi. M.Rzaquluzade.

FAŞİST : Turkish Risale

Fr. Faşizm taraftarı

FAŞİST : Ottoman Turkish

Fr. Faşizm taraftarı

FAŞİST : Ottoman Turkish

ırka dayalı baskı rejimine taraftar olan kimse

FAŞİST : Turkish English

n. fascist, blackshirt

FAŞİST : Turkish French

fasciste [le][la]