Multilingual Turkish Dictionary

FACTION

FACTION : English Azerbaijani Turkish

1] dəstə, küruh 2] fraksiya [parlamentdə, partiyada və s.] 3] ixtilaf, fikir ayrılığı

FACTION : English Turkish Redhouse

fac.tionfäk'şın isim hizip, grup

FACTION : French Turkish

"[la] nöbet bekleme, kol gezme; fesat, komplo"