Multilingual Turkish Dictionary

FAMILIAR

FAMILIAR : English Azerbaijani Turkish

1] yaxşı tanıyan, yaxşı bilən [bir şeyi], mə;lumatlı, xəbərdar, mə;lumatı olan [with] 2] yaxşı, mə;lum olan [to] 3] adi 4] yaxın, intim 5] təklifsiz, hörmət gözləməyən, ədəbsiz

FAMILIAR : English Turkish Redhouse

fa.mil.iarfımîl'yır sıfat
iyi bilinen, bildik; iyi tanınan, tanıdık; aşina.
samimi, teklifsiz. isim iyi arkadaş

FAMILIÄR : German Turkish

teklifsiz, senli benli