Multilingual Turkish Dictionary

FANATİK

FANATİK : Azerbaijani English Dictionary

I. i. fanatic II. s. fanatic[al]; fanatik fikirlər fanatic ideas

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

aldığın, öğrəndiyin, bildiyin dəğişmək istəmiyən

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

alqal

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

alqalaq

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

alqalan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

alqalı

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

azqın

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

ağnaz pan.har. hiddətli

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

çomaq

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

danat (danqaz). tutduğu işdən, yoldan, qılıqdan başqasını danan. sırvac. tutğaq. tutağ. tuşağ. mütəəssib. (# qanat: qanacağlı). fanat

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

döğlü

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

düğməbaş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

düşgün pan. fanatikatik. sırvac. tutağ. tuşağ. tutğaq. sırvac. tutağ. tuşağ. tutğaq. mütəəssib. pan. fan.mütəəssib

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

düşüncəsində, inancında aşırı olan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

gerici mürtəce

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

geriçi

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

həşəri

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

hovlı

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

korabaş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qablamabaş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qafası hörümcəkli

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qaplambaş dügm. doqm. pan. tərəfdar

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qaramas

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qaramaz başqa istələrə baxmayıb, bir istəyi güdən adam

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qırlağan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qızışıq

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qızışqan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qızqan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qızqın

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qoğlı

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qorlı

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qovlı

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

qudurmuş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

quduruq

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

quduz

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

quru baş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

quru kəllə

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

quru qafa

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

munduz başqa istələrə baxmayıb, bir istəyi güdən adam

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

orabaş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

orbaş pan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

pan fan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

santıq sanatıq. (sanı tıq: fikri qapalı). bağnaz. bağnağ. bağanıq. tıxnağ. tıxnaz. tıxaz. qaxnaq. mütəəssib. iç duyqusuna uyan, düşgün, tutqun, alqın. sandarıq. sanıdar. güdə beyin. küt qafa

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

sırvac

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

sovlı

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tovalı

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tovlı

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tökməbaş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tuşağ şurlu. mütəəssib. fanatikatik. pan. fan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutğaq

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutqaf

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutqan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutqan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutubaş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutubaş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutucu

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutucu

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutucu munduz.fan. pan

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

tutuqaf

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

uçbaş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

uçubaş

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

uçuq

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

yobaz düşüncəsində, inancında aşırı olan. mütəəssib. fan. fanatikatik

FANATİK : Turuz Farsca - Türkce

yönəli

FANÄTİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat. fanaticus
azğrn]
Din-darlrğr heddini aşaraq, başqa dinlere düşmen münasibet besleyen adam; qatr mövhumatçr. Bağdad Şərq dünyasını təmsil edən əfsanəvi bir şəhər kimi, öz fanatik cah-cəlalı ilə bütün dünyanı heyrətə saldı... Ə.Memmedxanlr.
Her hansr bir işe ve ya eqideye, mes-leke heddinden artrq sadiq olan adam; teessübkeş. öz işinin fanatiki.
[Bekir:] Bura bax, heç olmasa bu gecə işləmə, ay yoldaş fanatik. İ.Hüseynov.

FANATİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [lat.] Fanatizm mahiyye-tinde olan; müteessib. Fanatik adamlar. Fa-natik görüşlər.

FANATİK : Turkish Turkish

ir kimseye ya da bir şeye aşırı derecede coşku ve tutkuyla bağlı olan (kimse)

FANATİK : Turkish Turkish

ınançlarında katı olan, bağnaz

FANATİK : Turkish Risale

Fr. Bir dinin veya mezhebin çok aşırı taraftarı olan

FANATİK : Ottoman Turkish

Fr. Bir dinin veya mezhebin çok aşırı taraftarı olan

FANATİK : Ottoman Turkish

aşırı taraftar

FANATİK : Turkish English

n. fanatic, devotee, energumen, rooter, zealot