Multilingual Turkish Dictionary

FANG

FANG : English Azerbaijani Turkish

1] köpək dişi 2] zəhərli diş [ilanlarda] 3] dişin kökü

FANG : English Turkish Redhouse

fangfäng isim
(yırtıcı hayvanlarda) köpekdişi.
yılanın zehirli dişi