Multilingual Turkish Dictionary

FASTEN

FASTEN : English Azerbaijani Turkish

1] bağlamaq, bərkitmək, ilişdirmək 2] yönəltmək, çevirmək [baxışlarını] 3] qıfıllamaq, kilidləmək, qapamaq 4] düymələmək 5] düymələnmək

FASTEN : English Turkish Redhouse

fas.tenfäs'ın fiil
bağlamak; tutturmak; bağlanmak; tutturulmak.
çengelle bağlamak, çengellemek.
on (gözü) (bir yere) dikmek

FASTEN : German Turkish

oruç tutmak, perhiz etmek