Multilingual Turkish Dictionary

FAYDA

FAYDA : Azerbaijani English Dictionary

i. use; benefit; advantage; utility; [nəf, gəlir] profit, gain, interest; fayda vermək to benefit; fayda götürmək / görmək to benefit [by], to derive benefit [from]; Bunun çox faydası var It has many advantages; It pays bot.; Faydası yoxdur It is of no use

FAYDA : Az Turkish Farsi

: فايده، سود، بهره. (← پاي) فايداسيز (faydasız)
بي فايده، بيهوده. فايدالانماق (faydalanmaq)
فايده بردن، سود بردن. فايدالى (faydalı)
مفيد

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

açar

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

alqı yarar. çıxar. sud. mənfəət. çıxar

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

anlam

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ası istifadə. qar

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

asıq qazanc

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

assu

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

aşaz asaz. üsüğ (# üzüğ: zərər). fayız

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ağdam

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ağlam bəhrə. nəf. kar. mənfəət

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ar

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ardı

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

arqa
yağmur yağsa əkinə barqa

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

aşaq

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ecər

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ecrə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

erəm

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

erim

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

əcər

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

əcrə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

əhər

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ərə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

əsər

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

əsrə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

itə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

itək

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

itəl

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

itgə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

itik qazanc. (# itik.yitik: qayıb. zərər).
itik yox: qayıb yox

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

olqu

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

olna

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ulqa

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ulnut

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

uluş nimət

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ut buta.
butu: butası: faydası

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

çağa

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

çarpım

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

çıxar səmərə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

çörək

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

daraca

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

dərəcə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

dərək idək. yarar.
az çox dərəki var.
dərək gözlür

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

duza
duzası yox, duzağı çox

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

düşə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

düşən

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

düşənc

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

düşəvic

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

düşü düşüğ. ası. asığ. şəfa. çıxış. mənfəət. sud. ifaqə.
bu işin düşüğü, çıxışı nədir.
ged gedə düşü azaldı.
bu dərman düşü qılmadı

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

etgi

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

etgi təsir. mənfəət

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

gəlir

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

gəvkən

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

girdəc

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

girəşə qazanc. gəlir. mənfəət

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

giriş çıxar. ası. kar

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

isi

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce


mənə iş verməz.
işinə bax, ağacın tik.
o işini bilir.
bu mənim işimə gəlməz: dərdimə dəğməz

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

işdən (-işdəni az: faydası az). (-nəyə faydası var: nə işdəni var)

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

kar yar. nəticə. məhsul. mənfəət.-düşman sancmaz demə, düşmandan kar bəklənməz. (yağu yağlu, yarmaz yağu deyilməz)

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

kəvik
bu işdə məndən kəvik umma

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

kəvrik

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

qalın

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

qayır xeyir

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

qayma

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

qazanc

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

olqu

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

onğ mənfəət. qıl. ası

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

önəm əhəmmiyyət

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

önüm
önüm verməz: kar kəsməz. fayda verməz

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

özgülük

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

saça

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

saçqa qazanc

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

sağa

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

sağıl

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

sağım

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

sağın

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

sapa

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

səbər

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

səbrə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

səmər

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

səmrə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

səpər

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

səprə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

sonuc

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

sud < süt

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

süzə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tapda ası. ası.
öz tapdasın çapmaq: öz mənfəətinə qoşmaq, çalışmaq

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tapdıq qazanc

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tapın

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tapınc

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tapınt

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tapış

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tapqa

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tapu

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

taraca

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

törən

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tut

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tutar

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tutqu

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

tutuq

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

uyar tapda.
ası, uyar, fayda güdülən nərsədən, istədiyin alamamaq: güvəndiyi dağlara qar yağmaq

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

üləş
süc, fayda, üləş, bəhrə, nəticə vermək: sağdırmaq.
bu çanaların sağdıramaz

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ürən

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

ürün

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

üs (üsüm). aş.
üsü nə: faydası nə.
nə üsüm: nə fayda.
bir üs gözləmən: bir nəf gözləmən

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

verəm

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

verim

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yağ

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yaxım yar. kar.
bunun yaxımı nə.
yaxım yox.
yaxım verməz.
köhnə dava yaxımdan düşər

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yar kar

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yarac istifadə.
hər aracın yaracı var

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yaran

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yarar qazanc

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yararlıq

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yarav

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yaray ası

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yarayış

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yarı kar. ası. asıq. yarar. asık

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yarıq yarar

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yarlıq ası. nəf. ası

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yartıq

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yemər

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yemiş

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yetcə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yetcək

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yetgə

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yetik
azι yetik, çoxu itik, yeyənlər!. (itik: zərər)(azι karar, çoxu zarar, yeyənlər!)

FAYDA : Turuz Farsca - Türkce

yolqa tapın. qazanc. istifadə. asıq

FAYDA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Xeyir, menfeet. [Hacr Qara:] Yaxşı, sizə verdiyim pulun faydası necə olsun? M.F.Axundzade. //məc. Xeyir, netice. [Kerbelayr Hesene:] Ay balam, axı məni burada saxlamaqdan nə fayda olacaq, pulum yoxdur ki, verim. çemenzeminli. □ Fayda verməmək
xeyri, faydasr, neticesi olma-maq. Qoçoğlu tapılmır, o, çıxmış yoxa; Bir fayda vermədi uzun axtarış. A.Şaiq.

FAYDA : Turkish German

Nutzen, Vorteil, Gewinn

FAYDA : Turkish French

utilité [la], gain [le], avantage [le], profit [le]