Multilingual Turkish Dictionary

FEATURE

FEATURE : English Azerbaijani Turkish

n. 1] xüsusiyyət [səciyyəvi], cizgi; distinguishing features fərqli xüsusiyyətlər 2] sifət cizgiləri 3] jurnalın, yaxud qazetin böyük məqaləsi 4] böyük müvəffəqiyyət qazanan kinofilm 5] xasiyyətnamə, səciyyələndirmə, təfsilat 6] attr. feature film bədii film
v. 1] səciyyəvi xasiyyət almaq 2] qarasını tökmək, qarasını cızmaq, çəkmək 3] ekranda göstərmək

FEATURE : English Turkish Redhouse

fea.turefi'çır isim
yüzdeki organlardan biri.
çoğul yüz, sima, çehre; yüz hatları.
özellik.
asıl film.
uzun makale. fiil
de önemli bir rolü olmak: This film features Cahide Sonku. Bu filmde Cahide Sonku'nun önemli bir rolü var.
i ön plana çıkarmak,
e ağırlık vermek: All the fashion shows are featuring mink. Tüm defilelerde vizona ağırlık veriliyor. This week our restaurant is featuring fried oysters. Lokantımızın bu haftaki spesiyalitesi istiridye tava.
(bir şeyin) önemli bir öğesi olmak: Acorns feature heavily in the diet of sjuirrels. Sincapların beslenmesinde meşe palamudu önemli bir yer tutar