Multilingual Turkish Dictionary

HAÇAN

HAÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

haçanğ. haçağ. qaçan. (< çağ < çanğ). qaçan. kaçan. qayçan. kaçda. neçədə. havax. nə zaman.
kaçda yatısın.
ümüt bir gəvəzə quşdur, haçan susdu, bil ölüm yaxlaşdı

HAÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçan < çən: müçür. ölçü. həds: nə vaxda can. nə ölçüdə (? metatez qaç < > çağ ? < çağ).
haçandi: < ha + çan. ha + çağ. qa + çağ

HAÇAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Haçaq"rn deyiliş formasr. [Rza bey:] Söylə görüm, toy haçandır? U.Hacr-beyov. Nur zülmətsiz haçan oldu? Zülmətdən nur içən oldu! M.Araz.

HAÇAN : Turuz Dictionary


haçan yaşar?.
keçmişi anan, gedənə yanan, oldağu danan, indisin bıraxan, gələni qanan. (oldağu: olanı. vaqeiyyəti)
görən söz satmalar haçan bitəcək, kişi kimi dediklərin edəcək. (dedik
qovl).
kimlə evli bilməsən, haçan ölgən duymasan.
ölüm qoymuş ağu oxun kirişə, bilmək olmaz haçan cana irişə

HAÇAN : Turuz Dictionary

haçağ. qança. qançağ. qaçağ. nə vax. ha vax.
uçuş qaçağdı.
qança gəlsən, varam qulluğunda mən.
qaçan. hər vax.
haçan gəlsən, xoş gəldin

HAÇAN : Turuz Dictionary

qağan.
qağan gəldi.
haçan elə uğrayacaqsız: haçan ölkəyə gedəcəksiz

HAÇAN : Turuz Dictionary


haçan yaşar?.
keçmişi anan, gedənə yanan, oldağu danan, indisin bıraxan, gələni qanan. (oldağu: olanı. vaqeiyyəti)
görən söz satmalar haçan bitəcək, kişi kimi dediklərin edəcək. (dedik
qovl).
kimlə evli bilməsən, haçan ölgən duymasan.
ölüm qoymuş ağu oxun kirişə, bilmək olmaz haçan cana irişə

HAÇAN : Turuz Dictionary

haçağ. qança. qançağ. qaçağ. nə vax. ha vax.
uçuş qaçağdı.
qança gəlsən, varam qulluğunda mən.
qaçan. hər vax.
haçan gəlsən, xoş gəldin

HAÇAN : Turuz Dictionary

qağan.
qağan gəldi.
haçan elə uğrayacaqsız: haçan ölkəyə gedəcəksiz

HAÇAN : Azerbaijani English Dictionary

z. when; O, haçan gələcək? When will he / she come?

HAÇAN : Turkish Turkish

ne vakit, ne zaman

HAÇAN : Turkish Turkish

mademki

HAÇAN : Turkish Turkish

ne çabuk