Multilingual Turkish Dictionary

HACAT

HACAT : Turuz Dictionary

hacat. vəsilə.
genə hacatdır keçə gəlir (vecə gəlir).
qapqacat: vər vəsayil

HAÇAT : Turuz Dictionary

-haçat vermək: nəcat vermək. boşaltdırmaq. qurtarmaq.
bizi bu qıyıtdan boşaltdırın: bizi bu zalimdən haçat verin

HACAT : Turuz Dictionary

hacat. vəsilə.
genə hacatdır keçə gəlir (vecə gəlir).
qapqacat: vər vəsayil

HAÇAT : Turuz Dictionary

-haçat vermək: nəcat vermək. boşaltdırmaq. qurtarmaq.
bizi bu qıyıtdan boşaltdırın: bizi bu zalimdən haçat verin

HACAT : Turkish Risale

(Hacet. C.) Hâcetler. İhtiyaçlar

HACAT : Ottoman Turkish

(Hacet. C.) Hâcetler. İhtiyaçlar

HÂCÂT : Ottoman Turkish

ihtiyaçlar