Multilingual Turkish Dictionary

HADİS

HADİS : Turkish Turkish

hz. muhammet'in söz ve davranışlarının genel kural niteliğinde yorumu

HADİS : Turkish Turkish

u söz ve davranışları inceleyen bilim

HADÎS : Turkish Risale

Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim. (Bak: Tevâtür)

HÂDİS : Turkish Risale

Yeni. Sonradan olan şey. Değişen. Hudus eden

HADÎS : Ottoman Turkish

Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim. (Bak: Tevâtür)

HADÎS : Ottoman Turkish

Peygamberimizin sözü

HÂDİS : Ottoman Turkish

Yeni. Sonradan olan şey. Değişen. Hudus eden

HÂDİS : Ottoman Turkish

sonradan var olan

HADİS : Turkish Turkish Encyclopedic

Hz. Muhammet'in sözleri ile davranış ve eylemlerini aktaran bilgi, ve bu bilgileri derleyen, yazılı biçiminde düzenleyen bilim dalı.*