Multilingual Turkish Dictionary

HALVA

HALVA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalva. çalba. yağ, un, doşabla çalınan, düzələn dadlı çeşiti.
çalba basmaq: halva çalmaq.
çalba qonaqlığı: çalba çalıb, otruşub, qonuşulan yığva.
çalba deməsində, çalva (halva) yeməsində bilmək: acı iti, qaba saba söyləyibdə, dadlı dadlı sözündən qalmamaq.
qar çalvası: qar halvası:
pəkməz (doşab) qarıştırılmış qar. qarlıq.
bayağı, qolay nərsə.
bərk halva çeşiti: mallaboğan.
qara halva: qara çalva: (bayağı) un çalvası.
qarma halva: şirə ilə qavrılı undan düzəlmiş çalva

HALVA : Arin Turkish Etimology Dictionary

halva çeşitlərindən.
qurqut: qorqut. halva ki yağ ilə undan yapılır, sucuqsuz (şəkərsiz) olub, dişsiz yaşlılara, cocuqlara yedirilir:- qorqutdan yanan, yoğurdu püflər).
qamış halvası: bal ağdasından yapılan çeşiti.
qar halvası: qarla doşab yeməyi

HALVA : Turuz Farsca - Türkce

çalba yağ, un, doşabla düzələn dadlı çeşiti.-yasıt çalba: yasıt halva: kağız çalba: incə, yassı, gəvrək çalba çeşiti

HALVA : Turuz Farsca - Türkce

oğmac

HALVA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Yağda qovrulmuş un ve doşabdan, bezen de baldan, şekerden bişi-rilen Şerq şirniyyatr. Axşam azanı deyilən kimi, mömin müsəlman bilmir ki, nəyə əl uzat-sın: çaymı içsin, firnimi yesin, halvadanmı dadsın. C.Memmedquluzade. [Xanmemmed]
.heç bir təklif olmadan süfrədən halva gö-türüb ağzına qoydu. çemenzeminli. □ Halva çalmaq
halva bişirmek. [Vaqif:] Lələ, uşaq-lara de, bir yaxşı halva çalsınlar. çemen-zeminli. Telli öz otağında halva çalırdı. S.Hüseyn. // Şirni ile küncüd, qoz, frndrq ve s.-den hazrrlanan şirniyyat növü. Küncüd halvası. Qoz halvası.
0 Halvasını çalmaq
mehvini, ölümünü hazrrlamaq. Millət özü halvasını çaldı ağa-ların; Sən barı çək əl, şah ilə sultanə dolaşma. Ə.Qemküsar.

HALVA : Turuz Dictionary

çalba. oğmac

HALVA : Turuz Dictionary

-halva çeşiti: bulğama

HALVA : Turuz Dictionary

çalba. oğmac

HALVA : Turuz Dictionary

-halva çeşiti: bulğama

HALVA : English Turkish

n. helva, bal ve susam tohumlarından yapılan tatlı yiyecek