Multilingual Turkish Dictionary

HAMLET

HAMLET : Turkish Turkish Encyclopedic

Danimarka prensi ve Shakespeare'in aynı adlı oyununun kahramanı.*

HAMLET : English Turkish

n. küçük köy

HAMLET : English Turkish

n. ufak köy, küçük köy

HAMLET : English Turkish Redhouse

ham.lethäm'lît isim mezra, ufak köy