Multilingual Turkish Dictionary

LAĞIM

LAĞIM : Azerbaijani English Dictionary

i.
sap, undermining, underground; underground passage; lağım atmaq / vurmaq to undermine; to sap;
sewerage

LAGIM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Yeraltı yol, yer altında qa-zılmış üstüörtülü xendek. Ağaclar dibində hava topları, hər tərəfdə gözətçi dəstələr qo-yulduğunu, əyri lağımlar qazıldığını görüb getmədi. Mir Celal. □ Lağım atmaq (açmaq, vurmaq)
yer altından yol açmaq. Bir çala-çuxur var hər addım başı; Yerin bağrına min lağım atılmış. S.Vurğun.
Kanalizasiya.
Tunel menasında.
.Digər tərəfdən də
qatarların qaranlıq lağımlara girib-çıxmağı
da yeznəmin və azarlının ovqat təlxliyini dəxi
də artırırdı. C.Memmedquluzade.

LAĞIM : Az Turkish Farsi

نقب
مجرای زیرزمینی
کانال
تونل
راهرو در معدن

LAĞIM : Turkish Turkish

ir yerleşim merkezinde pissuların akıp gitmesi için yeraltında açılmış ark, °geriz

LAĞIM : Turkish Turkish

düşmanın kale duvarlarını yıkmak ya da düşman ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman siperlerine doğru yer altından açılan dar yol

LAĞIM : Turkish Risale

Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara "lâğımcı" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere "İstihkâm" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır. * Kazurat ve çirkef sularının akmasına mahsus örtülü yol

LAĞIM : Ottoman Turkish

"Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara ""lâğımcı"" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere ""İstihkâm"" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır. * Kazurat ve çirkef sularının akmasına mahsus örtülü yol."

LAĞIM : Turkish English

n. sewer, drain, mine, gallery, shot, cloaca

LAĞIM : Turkish German

Kloake, Abfluss