Multilingual Turkish Dictionary

LABOUR

LABOUR : English Azerbaijani Turkish

n. 1] iş, zəhmət, əmək; hired labo[u]r muzdlu əmək, muzdlu zəhmət; hard labo[u]r məşəqqətli, dözülməz işlər, əzablı iş 2] fəhlələr, fəhlə sinfi 3] doğma, doğum, doğuş 4] attr.: labo[u]r union həmkarlar ittifaqı
v. zəhmət çəkmək, çalışmaq; labo[u]r under delusion çaşqınlıq içində olmaq

LABOUR : English Turkish Redhouse

la.bourley'bır isim, fiil, İngiliz İngilizcesi bakınız labor

LABOUR : French Turkish

"[le] toprağı işleme; sürülmüş toprak "