Multilingual Turkish Dictionary

LAF

LAF : Az Turkish Farsi

ا.[فا]گزاف. دعوی باطل. مکالمه. صحبت. گفتگو

LAF : Turuz Farsca - Türkce

axal

LAF : Turuz Farsca - Türkce

avurt
bu avurtları yığışdır

LAF : Turuz Farsca - Türkce

oş gəp, söz

LAF : Turuz Farsca - Türkce

öbürlənmə

LAF : Turuz Farsca - Türkce

çöpül

LAF : Turuz Farsca - Türkce

gop

LAF : Turuz Farsca - Türkce

guruntu

LAF : Turuz Farsca - Türkce

külsük

LAF : Turuz Farsca - Türkce

kürüntü

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qapur

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qarıldaq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qatırıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qavur

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıcıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıcır

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıcıt

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıcqırt

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıcqıt

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qırıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qırıldaq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qırır

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qırıt

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qısıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qısır

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qısıt

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıtıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıtır

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıtıt

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıycıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıycıt

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıyıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıyır

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıyıt

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıyqaç

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıyrıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıysıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qıytıq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qoturuq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qozağı

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qurqur

LAF : Turuz Farsca - Türkce

quru, boş söz

LAF : Turuz Farsca - Türkce

qurusıxı (boş tüfəngi sıxmaq). təşər

LAF : Turuz Farsca - Türkce

lakırdı

LAF : Turuz Farsca - Türkce

ovurt

LAF : Turuz Farsca - Türkce

pıtırdaq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

pusuq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

püsürtü

LAF : Turuz Farsca - Türkce

saçma sapan

LAF : Turuz Farsca - Türkce

sandıraq

LAF : Turuz Farsca - Türkce

süpürtü

LAF : Turuz Farsca - Türkce

tullağ boş söz.
tullağ danışma

LAF : Turuz Farsca - Türkce

tullantı

LAF : Turuz Farsca - Türkce

yalan söz

LAF : Turuz Farsca - Türkce

yavağ

LAF : Turuz Farsca - Türkce

zayvax

LAF : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Mükalime, söhbet, danı-şıq, söz. Gər doğru isə vəfadə lafın; Məndən nə üçündür inhirafın? Füzuli. Vəli, bihudə bir sözdür, deyirlər laf arasında. M.V.Vidadi. [Selim:] Istəməz başqa laf; Söylə, açıq söylə, hər nə var söylə! H.Cavid. // Boş söhbet, laq-qırtı, emeli ehemiyyeti olmayan söz, lüzum-suz ve bihude söz. Hələlik gəl unudaq fil-məsəl öz lafımızı; Iddiamızca açaq ayineyi-safımızı. M.Ə.Sabir. [İskender:] çox öyünmə, qüruru, lafı burax! Yaramaz bunca sadədil olmaq! A.Şaiq. □ Laf vurmaq (etmək)
1) danışmaq, söhbet etmek, söz demek. Həddi nədir mənimlə vura laf eşqdən; Yanmaqda çox görüb özü pərvanə, könlümü. Q.Zakir. Eşqdə Məcnun kimi aləmdə çoxlar vurdu laf!
S.Ə.Şirvani. Kağız sənə ağ göstərir öz sineyi-safın; Guş eyləmə lafın; çox tez qaralar qəlbi, mürəbbisi yamandır. M.Ə.Sabir; 2) uzun-uzadı danışmaq, söhbet etmek; çerenlemek, boşboğazlıq etmek, laqqırtı vurmaq. Keçən sözü çəkmə üzə, amandır! Yalan danışıban laf eyləmişəm. Aşıq Əlesger. Bir az da Rüstəm keçmiş günlərindən laf vurub getdi. Ə.Haq-verdiyev.

LAF : Turkish Turkish

söz, lakırdı

LAF : Turkish Turkish

sonuçsuz, yararı olmayan söz

LAF : Turkish Turkish

konuşma

LAF : Turkish Turkish

konu, °mevzu, °bahis

LAF : Turkish Turkish

"öyle şey olamaz", "bu sözün hiçbir değeri yok" anlamında, hafifseme yollu kullanılır

LAF : Turkish Risale

f. Konuşma, tekellüm. * Söz, lâkırdı

LAF : Ottoman Turkish

f. Konuşma, tekellüm. * Söz, lâkırdı

LAF : Turkish English

n. talk, word, say, spiel, words, empty words

LAF : Turkish German

Wort, Rede, Plauderei