Multilingual Turkish Dictionary

LAKİN

LAKİN : Azerbaijani English Dictionary

bağ. but, nevertheless, however; O, yox deyərdi, lakin qorxdu He / She would say no, but he / she was afraid

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

amma

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ancaq fəqət.
ova gedəcəkdim, ancaq hava qarışdı

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ayqay

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

ıraq

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

degənmən mənim dediyim

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

eləki
ayrılalı yaşadım eləki (lakin), yarım qaldı səndə

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

gəlgələlim

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

gəlgələlim

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

oysa ancaq. fəqət. amma. hal buki.
hər nə buyursaz yaparım, oysa yox

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

səkcə

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

təhcə

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

təkcə

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

təki fəqət

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

tənğcə (< tənha(fars)

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

tiqiral

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

tuttutalım

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yalın

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yalnız

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

yalnız

LAKİN : Turuz Farsca - Türkce

zorla

LAKİN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ağl. [ər.] Cümleleri, habele cümle üzvlerini (esasen hemcins üzvleri) bir-leşdirerek qarşılıq bildirir. Bir qız tanıyırdım, lakin nə adını bilirdim, nə də kim və nəçi ol-duğunu öyrənə bilmişdim. S.Hüseyn. Izzət qarı obaya yaxınlaşıb dincini almaq istədisə də, lakin üfüqdə qızartı işarəsi görüb fikrini dəyişdi. Ə.Memmedxanlı.

LAKİN : Turkish Turkish

ancak, ama, fakat

LÂKİN : Turkish Risale

Amma. Fakat. Ancak. şu kadar var ki

LÂKİN : Ottoman Turkish

Amma. Fakat. Ancak. şu kadar var ki

LÂKİN : Ottoman Turkish

ama, fakat

LAKİN : Turkish German

aber, indessen, jedoch

LAKİN : Turkish French

mais, cependant, pourtant