Multilingual Turkish Dictionary

LALA

LALA : Arin Turkish Etimology Dictionary

lala pitik: çatra patra: yalan yalnış.
ingilizcəni çala patra qonuşur.
çöl lalası: gəlincik. qızalaq. çayırda bitən qızıl qırmızı çiçək.
çöl lalası: gəlincik. qızalaq. çayırda bitən qızıl qırmızı çiçək

LALA : Arin Turkish Etimology Dictionary

alala. lalə. gəlinalı. gəlincək. gəlingülü. gəlincik çiçəyi. gəlinəli. gəlinciğəri. küpqıran. qızalaq. gülgülü. gülgülüm. küpəpartladan. qabqıran. qabsındıran

LALA : Turuz Dictionary

ala < al (> yal. yalav. alav. alov)¶-dağ dabanın lala almışdı yazın. (dabanın: ətəyin). ¶¶
dəvə lalası: narınc boyalı lala

LALA : Turuz Dictionary

alala. lalə. qızalaq.qızqaldaq

LALA : Turuz Dictionary

ala < al (> yal. yalav. alav. alov)¶-dağ dabanın lala almışdı yazın. (dabanın: ətəyin). ¶¶
dəvə lalası: narınc boyalı lala

LALA : Turuz Dictionary

alala. lalə. qızalaq.qızqaldaq

LALA : Turkish Turkish

çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse

LALA : Turkish Turkish

şehzadelerin özel eğitmenleri

LALA : Turkish Turkish

padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları san

LALA : Turkish Risale

f. Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında "Atabek" karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi. * Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler. * Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine bakmak üzere "lâla" istihdam ederlerdi. Lâla, görünüşte hizmetkâr vaziyetde idiyse de, terbiyesi kendisine havale olunan çocuğa karşı âmir yerinde bulunur; esasen yaşlı ve kâmil insanlardan seçildikleri için çocuklar da kendisine bir mürebbi, bir hoca gibi tâzim ve hürmet ederlerdi

LALA : Ottoman Turkish

"f. Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında ""Atabek"" karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi. * Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler. * Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine bakmak üzere ""lâla"" istihdam ederlerdi. Lâla, görünüşte hizmetkâr vaziyetde idiyse de, terbiyesi kendisine havale olunan çocuğa karşı âmir yerinde bulunur; esasen yaşlı ve kâmil insanlardan seçildikleri için çocuklar da kendisine bir mürebbi, bir hoca gibi tâzim ve hürmet ederlerdi."