Multilingual Turkish Dictionary

LAZIMLI

LAZIMLI : Azerbaijani English Dictionary

s. necessary; useful; important; significant; lazımlı şey a necessary thing; Bu lazımlı kitabdır It is a very useful book

LAZIMLI : Turuz Farsca - Türkce

gərəkən
kişi kəndinə gərəkən dəğəri biçməsə, hər günə qalmalıdır!

LAZIMLI : Turuz Farsca - Türkce

yaraşqan (lazimi. vacib). yaraşay. dəğimli. müstəhəq

LAZİMLİ : Turuz Farsca - Türkce

edərlicə

LAZİMLİ : Turuz Farsca - Türkce

etimli

LAZİMLİ : Turuz Farsca - Türkce

gərəkir

LAZİMLİ : Turuz Farsca - Türkce

gərəkli

LAZİMLİ : Turuz Farsca - Türkce

girəkir icablı. vacibli. iqtizalı. muqtəzi

LAZİMLİ : Turuz Farsca - Türkce

girəkli

LAZİMLİ : Turuz Farsca - Türkce

istərli
istərli qoşular: gərəkir taxılar: lazım olan vəsayil.
istərli dərcəyə çatdı: icablı, vacib olan dərcəyə ulaşdı

LAZİMLİ : Turuz Farsca - Türkce

yararlı

LAZIMLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Yararlı, gerekli, faydalı; va-cib, zeruri. Lazımlı şey.
[Kitabpaylayan:] O qədər lazımlı kitablar var ki, üstünü toz basa-basa qalıb bu şkaflarda. Ə.Haqverdiyev.

LAZIMLI : Turuz Dictionary

yaraşqan. yaraşay. dəğimli. (lazimi. vacib). müstəhəq

LAZIMLI : Turuz Dictionary

yaraşqan. yaraşay. dəğimli. (lazimi. vacib). müstəhəq