Multilingual Turkish Dictionary

NAĞARA

NAĞARA : Azerbaijani English Dictionary

i. drum; nağara çalmaq to drum, to play the drum

NAĞARA : Az Turkish Farsi

ا.نقاره. طبل. دف. دایره. کوس

NAĞARA : Turuz Farsca - Türkce

kavurka kovs. böyük təbil

NAGARA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Her iki üzüne deri çekilmiş silindrik gövdeli zerb musiqi aleti. Nağara çalmaq.
Kəndin yuxarı tərəfində qarazurna mələyir, nağara gumbuldayır, tar, qaval səs-lənir, kim isə şirin-şirin oxuyurdu. Ə.Veliyev. □ Nağara ağacı
nağara çalmaq üçün xü-susi şekilde düzeldilmiş iki ağacdan her biri.
◊ Toydan sonra nağara
bax toy. Əbə-dilik bir ağrı tək; Sonra sizi yandıracaq, göy-nədəcək; Toydan sonra bu nağara; Kimə gərək; Nəyə gərək? B.Vahabzade.