Multilingual Turkish Dictionary

NAŞILIQ

NAŞILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bacarıqsızlıq. bəcəriksizlik. başarıqsızlıq. çolablıq. çolpalıq. çolaqlıq. çolqalıq. ələyaqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. çaylaqlıq. caylaqlıq. yalvaqlıq. yavlaqlıq. yavalıq. toyluq. dənəksizlik. görgüsüzlük. qamqalatlıq. qapqalatlıq

NAŞILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənillik. əmillik. yemillik

NAŞILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

toyluğ. iş başarmayıb kor koruna şaşqın şaşqın naşıyana iş aparmaq. təpmək. yabançi. görməmişlik: qabaqlıq. xamlıq. çiğlik. yavaşlıq. emüllük. ambuluq. emüllük. idmansızlığ. kütlük

NAŞILIQ : Turuz Farsca - Türkce

görgüsüzlük

NAŞILIQ : Turuz Farsca - Türkce

acarıqsızlıq bəcəriksizlik. başarıqsızlıq

NAŞILIQ : Turuz Farsca - Türkce

çolablıq çolpalıq. çolaqlıq. çolqalıq. ələyaqsızlıq

NAŞILIQ : Turuz Farsca - Türkce

tosunluq əcəmilik. pişmədiklik. təcrübəsizlik. xamlıq

NAŞILIQ : Turuz Farsca - Türkce

görməmişlik xamlıq

NAŞILIQ : Turuz Farsca - Türkce

yatımsızlıq işbilməzlik

NAŞILIQ : Turuz Farsca - Türkce

toyluq qabaklık

NAŞILIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Xamlıq, tecrübesizlik. Cəmil dostunun naşılığını onun özünə hiss etdirmək istəməsə də, Tahir bunu dərhal an-layıb, lap pul kimi qızardı.. M.Hüseyn. [Me-şedi Müslüm:] İndi, yoldaş, neçə il naşılıq eləyəcəksən? Mir Celal.
Qabiliyyetsizlik, bacarıqsızlıq, meharet-sizlik. [Behlul:] O boyda vəzifə sahiblərin-dən bəlkə də heç kəs mənim naşılığıma bu qədər dözməzdi. B.Bayramov.

NAŞILIQ : Turuz Dictionary

tosunluq. əcəmilik. pişmədiklik. təcrübəsizlik. xamlıq

NAŞILIQ : Turuz Dictionary

tosunluq. əcəmilik. pişmədiklik. təcrübəsizlik. xamlıq

NAŞILIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. inexperience; ignorance, lack of knowledge; naşılıqdan through ignorance