Multilingual Turkish Dictionary

NAB

NAB : Turuz Farsca - Türkce

arığ

NAB : Turuz Farsca - Türkce

arnağ

NAB : Turuz Farsca - Türkce

duru

NAB : Turuz Farsca - Türkce

sayva

NAB : Turuz Farsca - Türkce

silik

NAB : Turuz Farsca - Türkce

silkin

NAB : Turuz Farsca - Türkce

teyxa (# salva: qarışıq. daluq. dalıq. məxlut)

NAB : Turuz Farsca - Türkce

yalsıq (< yal: əlin içi. kəf). (yalanmış). qarışığı olmayan.
yalsıq qızıl

NAB : Turuz Farsca - Türkce

say artırılan sözə bənzərlik. taylıq. gözəllik. teyxalıq anlamın artırır.
saygül: gül kimi gözəl.
saykişi.
saymal

NAB : Turuz Farsca - Türkce

çınğ çin. teyxa. xalis. qoşulan sözə tamamlıq. mükəmməllik anlamın artırır.
çın ət.
çın yalan.
çın uşuq: çin məhəbbət, eşq

NAB : Turuz Farsca - Türkce

savır xalis

NAB : Turuz Farsca - Türkce

arıt qatıqsız. xalis. (# burut:bürüt: burtaq (ayrılmamış): naxalis.)

NAB : Turuz Farsca - Türkce

sal sala. açıq. say. xalis. pak

NAB : Turuz Farsca - Türkce

sav sərə

NAB : Turuz Farsca - Türkce

sayxan sərə

NAB : Turuz Farsca - Türkce

sırt sırıt. sırtqa. xalis.
sırtqa türk.
sırıt qara

NAB : Turuz Farsca - Türkce

yax
yax qızıl

NAB : Turkish Risale

f. Katıksız, hâlis, saf. * Oluk. * Berrak

NAB : Ottoman Turkish

(C.: Enyâb) Azı dişi. * Yaşlı deve

NAB : English Turkish

v. kapmak, yakalamak

NAB : English Turkish Redhouse

nabnäb' fiil, konuşma dili (nabbed, nabbing)
yakalamak, ele geçirmek, tutuklamak.
kapmak