Multilingual Turkish Dictionary

NALAN

NALAN : Azerbaijani English Dictionary

i. moaning, lamenting; nalan salmaq to moan, to lament

NALAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf [fars.] Ağlayan, ah-zar eden, inleyen, nale eden, feğan eden, göz yaşı töken. çox eşqə həvəs edəni gördüm ki, həvasın; Tərk etdi sənin aşiqi-nalanını gör-gəc. Füzuli.
.Bu yerdə Əmir və hamı daxil olub Leylanı nalan gördülər. ü.Hacıbeyov.

NALAN : Turkish Risale

f. İnleyen, sızlayan, figân eden

NALAN : Ottoman Turkish

f. İnleyen, sızlayan, figân eden

NÂLÂN : Ottoman Turkish

inleyen, sızlayan

NALAN : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: FarsçaCinsiyeti: KızAnlamı: İnleyen, İnleyici, Ağlayan, Feryad Eden

NÂLÂN : Turkish Turkish Ansiklopedik

(far.) ka.
inleyen, inleyici, ağlayan, feryad eden. manası dolayısıyla isim olarak kullanılmamalıdır