Multilingual Turkish Dictionary

NANKOR

NANKOR : Arin Turkish Etimology Dictionary

< andkor: and pozan. yalançı. ankor söz: böhtan. sövüş.antkorsunmək: bilməzlikdən gəlmək. yalandan heyrət görsətmək. andkoru: yalandan

NANKOR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve is. [fars.] Yaxşılıq bilme-yen, haqq-say itiren, yaxşılığı yere vuran, duz-çörek itiren. [Şeyx Hadi:] Mərvan! Gör-mədim mən sənin qədər nankor; Bir gözün kor deyil ki, vicdan kor! H.Cavid. [Giley-güzarov:] Mən bu hekayəni övladlarını başlı-başına buraxmış nankor atalar əleyhinə yaz-mışam. S.Rüstem.

NANKOR : Turuz Dictionary

manqut. başı boş. özəlliklə anığın (keçmiş hafizəsin) itirib, öz soyun, kimliyin, dilin danan, yadırqayan. (əz xod biqanə)

NANKOR : Turuz Dictionary

manqut. başı boş. özəlliklə anığın (keçmiş hafizəsin) itirib, öz soyun, kimliyin, dilin danan, yadırqayan. (əz xod biqanə)

NANKOR : Azerbaijani English Dictionary

I. i. an ignoble / dishonourable man* II. s. ungrateful, dishonourable, ignoble, base

NANKÖR : Turkish Turkish

kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen, iyilikbilmez

NANKÖR : Turkish Risale

f. Gördüğü iyiliği unutan, nimeti inkâr eden. Nimetin şükrünü eda etmeyen, gafil

NANKÖR : Ottoman Turkish

f. Gördüğü iyiliği unutan, nimeti inkâr eden. Nimetin şükrünü eda etmeyen, gafil

NANKÖR : Ottoman Turkish

iyilik bilmez

NANKÖR : Turkish English

adj. ungrateful, unthankful, ingrate, thankless

NANKÖR : Turkish French

ingrat/e, félon/ne