Multilingual Turkish Dictionary

NATURE

NATURE : English Azerbaijani Turkish

1] təbiət 2] xasiyyət; by nature təbiət e;tibarı ilə; against nature qeyri-təbii, qeyri-normal 3] cins, növ; things of this nature bu kimi, bu cür şeylər, buna bənzər şeylər

NATURE : English Turkish Redhouse

na.tureney'çır isim
doğa, tabiat.
huy, mizaç, tabiat

NATURE : French Turkish

doğa, huy, mizaç, tabiat