Multilingual Turkish Dictionary

NAXIŞLANMAQ

NAXIŞLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bəzənmək. bəzəlmək. süsləmək

NAXIŞLANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

donanmaq donalmaq

NAXIŞLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Naxış vurulmaq, naxış salınmaq, naxışla bezenmek. Evin di-varları naxışlanıb qurtarmışdır.

NAXIŞLANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* patterned / to decorated; [daş, ağac] to be* carved

NAXIŞLANMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.نقش خوردن. حک شدن