Multilingual Turkish Dictionary

NAZLAMAQ

NAZLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

səvəlmək

NAZLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sıvazlamaq. suvazlamaq. əl sürmək, çəkmək.
çox oxşamaq, nazlamaq: çox övərək imrəndirmək. ballandırmaq

NAZLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Əzizlemek, nazını çekmek, oxşamaq, nevaziş etmek. Uşağı nazlamaq.

Ustünə bəzəkli yumşaq taftadan; Alafa çə-kərdi, nazlardı səni. R.Rza.

NAZLAMAQ : Turuz Dictionary

əzdirmək. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək. yoqqalamaq. oqqalamaq. uqqalamaq. yoqqalamaq. yuqqalamaq. yuxqalamaq. oxşalamaq. oxşamaq. oğşamaq. ovşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq. yovşamaq

NAZLAMAQ : Turuz Dictionary

əzdirmək. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək. yoqqalamaq. oqqalamaq. uqqalamaq. yoqqalamaq. yuqqalamaq. yuxqalamaq. oxşalamaq. oxşamaq. oğşamaq. ovşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq. yovşamaq

NAZLAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to caress [d.], to fondle [d.], to pet [d.]; to give* a treat [i]; to pamper [d.]; to treat too kindly; bir kəsi nazlamaq to caress smb

NAZLAMAQ : Az Turkish Farsi

مص.نوازش کردن. ناز کردن