Multilingual Turkish Dictionary

QAÇAN

QAÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kaçan.
çağan. çapğır. yüvrük. ılğayan. qoşan. çaptı. səğirtən.
metatez > çağan. kaşan. haçan. vaxt. saat.
nə vaxt. nə zaman.
kaçan gedirsən.
zaman. vaxd. çağ.
bir qaçan: bir çağ.
əgər. isə.
qaçan barsan: əgər gedsən. gedərisən.
haçan. keçmiş. əsgi. nə zaman. çoxdan.
haçandan bəri: əsgidən bəri.
qaçaq. qaçar. qaçqın.
qulağa qaçan: qulağa girən. çabıq yerir, quyruğu çatal bir kiçik böcək

QAÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kaçan. qayçan.
kayçağ. o çağ. o zaman. o vax.
qaysan. nasıl. nəsan. nəcür. nə üzdə. nə surətdə.
haçan. kaçda. neçədə.
kaçda yatısın.
haçan. haçağ. haçanğ. (< çağ < çanğ). havax. nə zaman.
hərhanki. hərhançı.
qaçansa gələcəyəm.
bunların ikisidə birdir, qaçanı olur olun.
girən.
qulağa qaçan girən qulağa.- gəlməmişin dadı yox, köçənlərin yadı yox, qaçanları tut saxla.
yağışdan qaçan yerin itirər, yersiz hürən, çətin gətirər. (çətin: çətinlik. koraz. güclük.).
qaçan qaçana: arxa arxasından qaçma

QAÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçqın.
kürzən. kürüzən. ürkün.
qoğquzan. qoğquzan. fərari.
yiyəsindən qaçan: çapıq. qaçağan.- işdən qaçan: işqaçqını. ərincə. uşəngən. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl.
qaraqaçan: (qara: yer. ).
(alay yollu). qaratəpən. eşşək.
qaraqaçan sürüsü.
supa. sıpa. qodux. eşşək balası.
qaraqaçan köpəyi: qaraqaçan iti: çoban iti çeşiti.
sürəkli köçən, yer dəğişən.
qaçan qaçana: arxa arxasından qaçma

QAÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qoşan. ivici. ivəci. ivci. tələsən

QAÇÄN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.sif. bax qaçağan
ci menada.

QÄÇAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Haçan" sözünün qedimi forması.

QAÇAN : Turuz Dictionary

-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri, bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).
qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq

QAÇAN : Turuz Dictionary

kaçan (kaç çan).
itlə dilənçi qaçan qaçan oynamaz. (itlə dilənçi tutuşmaz, uzlaşmaz).
tutub duran utanmış, atıb qaçan utanmaz. (atıb qaçan: bəfasız). (tutub duran: bəfalı).
axdaran tapabilimiş olur, qaçan qurtulabilmiş olur, çabasız oturan aldanır kəsin.
gizim çox, açan yox, ölüm sondur qaçan yox. (gizim: sırrım). (qarrılar deyimi)

QAÇAN : Turuz Dictionary

-yamanlıqdan qaçan qutuldu, yamanlığı qoğan tutldu

QAÇAN : Turuz Dictionary


göz görənə vergi yox, əl görəndən qaçan yox

QAÇAN : Turuz Dictionary

çapan. qoşan.
haçan. hər vax.
haçan gəlsən, xoş gəldin.
qaça < qabçan.
aclıqda tutan qapçanı, toxluqda untama..¶-qapıb qaçan: kəpçir. qapcır.
nə kəpcir biriymiş ya!..¶-qaçan da: hər zaman..¶-heç qaçan: heç kəz > hər giz. hər gez. heç vax..¶-say qaçan: say çağan. hər qaçan. hər zaman..¶-öndə qaçan: alqaçan. alqaçağan. tələsən. əcələçi..¶-asta qaçan namətdi (< yarmadı) asta qaçan qurtulmadı

QAÇAN : Turuz Dictionary

-asda qaçan armadı. (armadı: armaz: yorulmaz)..¶-qalan qaçan: darğaşıq. qalıntı. daşlantı. çıprıntı. çaprıntı. oğuntu. töküntü

QAÇAN : Turuz Dictionary

çağ < met > qaç. sürən. durmayan

QAÇAN : Turuz Dictionary

qaçaraq. fovri. fovt olunan.
qaçaraq iş: qaçan iş. fovri iş. fovt olunan iş

QAÇAN : Turuz Dictionary

-qadanın içinə qaçan itirdi, dışına basan apardı

QAÇAN : Turuz Dictionary

-qulağaqaçan: qulağasüzən: istənilmədən bir gizli nədən açığa çıxan sav, xəbər

QAÇAN : Turuz Dictionary

gəzən. keçən. ötəçi. səyyah-keçmiş qaçan qayıtmış, olan keçmiş bayıtmış,bayıt girməz yaşama, keçmiş ilə yaşama. (bayıtmış: bayatımış. eskimiş). (bayıt: bayatımış. eskimiş)-işdən qaçan: oyasa. işləməyə, çalışmağa könüllü olmayan. səbüksər-qaçan qurtuldu, d

QAÇAN : Turuz Dictionary

-işdən qaçan: kəhil (> kahil). kağıl. kavıl. kəğil. kəvil. kəviş. qırıq. köfük. kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz. götü boş. qısıl. kövgür. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl

QAÇAN : Turuz Dictionary

-dörtlü qaçan atları, quş uçmazın, quş qonmazın dağları, tom tom gələn yemişləri, bağları, tutmaz oldu qaçan dünya, ay səni!. (dörtlü: dört nala).
qaçan yapraq ağacdan, yel əsiyə oyunçaq

QAÇAN : Turuz Dictionary

kaçan (kaç çan).
itlə dilənçi qaçan qaçan oynamaz. (itlə dilənçi tutuşmaz, uzlaşmaz).
tutub duran utanmış, atıb qaçan utanmaz. (atıb qaçan: bəfasız). (tutub duran: bəfalı).
axdaran tapabilimiş olur, qaçan qurtulabilmiş olur, çabasız oturan aldanır kəsin.
gizim çox, açan yox, ölüm sondur qaçan yox. (gizim: sırrım). (qarrılar deyimi)

QAÇAN : Turuz Dictionary

-yamanlıqdan qaçan qutuldu, yamanlığı qoğan tutldu

QAÇAN : Turuz Dictionary


göz görənə vergi yox, əl görəndən qaçan yox

QAÇAN : Turuz Dictionary

çapan. qoşan.
haçan. hər vax.
haçan gəlsən, xoş gəldin.
qaça < qabçan.
aclıqda tutan qapçanı, toxluqda untama..¶-qapıb qaçan: kəpçir. qapcır.
nə kəpcir biriymiş ya!..¶-qaçan da: hər zaman..¶-heç qaçan: heç kəz > hər giz. hər gez. heç vax..¶-say qaçan: say çağan. hər qaçan. hər zaman..¶-öndə qaçan: alqaçan. alqaçağan. tələsən. əcələçi..¶-asta qaçan namətdi (< yarmadı) asta qaçan qurtulmadı

QAÇAN : Turuz Dictionary

-asda qaçan armadı. (armadı: armaz: yorulmaz)..¶-qalan qaçan: darğaşıq. qalıntı. daşlantı. çıprıntı. çaprıntı. oğuntu. töküntü

QAÇAN : Turuz Dictionary

çağ < met > qaç. sürən. durmayan

QAÇAN : Turuz Dictionary

qaçaraq. fovri. fovt olunan.
qaçaraq iş: qaçan iş. fovri iş. fovt olunan iş

QAÇAN : Turuz Dictionary

-qadanın içinə qaçan itirdi, dışına basan apardı

QAÇAN : Turuz Dictionary

-qulağaqaçan: qulağasüzən: istənilmədən bir gizli nədən açığa çıxan sav, xəbər

QAÇAN : Turuz Dictionary

gəzən. keçən. ötəçi. səyyah-keçmiş qaçan qayıtmış, olan keçmiş bayıtmış,bayıt girməz yaşama, keçmiş ilə yaşama. (bayıtmış: bayatımış. eskimiş). (bayıt: bayatımış. eskimiş)-işdən qaçan: oyasa. işləməyə, çalışmağa könüllü olmayan. səbüksər-qaçan qurtuldu, d

QAÇAN : Turuz Dictionary

-işdən qaçan: kəhil (> kahil). kağıl. kavıl. kəğil. kəvil. kəviş. qırıq. köfük. kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz. götü boş. qısıl. kövgür. kovlaq. kovlaş. korlaq. korlaş. uyuşuq. qıvıcqa. yanşaq. kovmuş. götüqızıl. təmbəl

QAÇAN : Az Turkish Farsi

ص.دوان. جاری. تیزرو. در زمان قدیم ‌به معنای هاچان (کی؟) استفاده می‌شد