Multilingual Turkish Dictionary

QAÇQIN

QAÇQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ip qaçqını: asılacaqsı kişi

QAÇQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > qaçarqa.
qaçaq. qaçar. qaçan. qaçqaq. qaçquyçi. qaçtaq. qaçıcı. fərari.
qaçan. qaçaq. yazıq. azıq. ürkək. tərsin. tərsən.
qorixtə (fars). gərixtə. gerixtə. qırmış. qoğqun. qaçmış

QAÇQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçan.
itmiş, yiyəsiz heyvan.
qaçaq. fərari.
kürzən. kürüzən. ürkün.
qaçıq. qaçaq. qaçmış. ürkək. fərari.
qaplıca qaçqını: qormıq qaçqını: hamam qaçqını: çıplaq.
türmə qaçqını: toxulu, zərərli qorxunuctlu, təhlükəli. qorxunc kimsə.
işqaçqını: işdən qaçan. ərincə. uşəngən. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. yavaş. kavaş. qanı ağır. əli ağır. qaltaban. çaldaban. təmbəl

QAÇQIN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Müharibe, tebii felaket ve başqa sebebler üzünden yaşadığı yeri terk et-miş, oradan qaçmış adam. Ağa Məhəmməd şahın basqınından qaçan qaçqınlar yollarda ağır vəziyyətə rast gəldilər. Mirze Adıgözel bey. Şəhidlərin, qaçqınların; Ustümüzdə min ahı var; çatdığımız bu nöqtədə; Hamımızın günahı var. B.Vahabzade. // Mühacir.

QAÇQIN : Turuz Dictionary

qaçıq. qaçağıc. qaçağan. fərari

QAÇQIN : Turuz Dictionary

az (azalmış). pəs (pəsəymiş. alçalmış). çəkilmiş.
isti düşüb, sular qaçqınıb (çəkilib).
qaçqın sular: başdan azlmış, çəkilmiş sular.
soluq.
qaçqın boyas. (rəng). ¶-qaçqını gəlmək: iğrənmək. zəhləsi gedmək.
bu olaylardan qaçqınım gəlir.
niyə ondan qaçqının gəlir

QAÇQIN : Turuz Dictionary

qaçaq

QAÇQIN : Turuz Dictionary

qaçıq. qaçağıc. qaçağan. fərari

QAÇQIN : Turuz Dictionary

az (azalmış). pəs (pəsəymiş. alçalmış). çəkilmiş.
isti düşüb, sular qaçqınıb (çəkilib).
qaçqın sular: başdan azlmış, çəkilmiş sular.
soluq.
qaçqın boyas. (rəng). ¶-qaçqını gəlmək: iğrənmək. zəhləsi gedmək.
bu olaylardan qaçqınım gəlir.
niyə ondan qaçqının gəlir

QAÇQIN : Turuz Dictionary

qaçaq

QAÇQIN : Az Turkish Farsi

ص.فراری. گریزان