Multilingual Turkish Dictionary

QABİLİYYƏT

QABİLİYYƏT : Azerbaijani English Dictionary

i.
ability [for], giftedness, aptitude [for], faculty [of, for]; əqli qabiliyyət mental ability; fiziki qabiliyyət physical ability; musiqiyə qabiliyyəti olmaq to have* aptitude for music; çox qabiliyyətli adam a person of great abilities;
capacity, power; alıcılıq qabiliyyəti purchasing capacity / power

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

alabilik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

alağanlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

alcaş
öğrənmə alcaşı, qabiliyyəti: qaspır (< qabsamaq)

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

alım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

alınım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

alqıyış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

alnağış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

alnama

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

alnayış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aluçu

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

anlama

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

anlamlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

anlanma

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

anlayış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aratıcılıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşımlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

acarıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

acarıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

acarıqlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşarıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşarıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşarıqlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşarma

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

əsi

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

əsilik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

əsim

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

əsimlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

əslik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

iliklilik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

uldukluk

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çalım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çəkilik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çəkişlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çıxar
gizli güc, qabiliyyət: gizil. qurqu. quruq. var olub, işə bağlanmamış, eyləmə keçirilməmiş, olasıya bıraxılmış güc, quvvə. olasıq. bolasıq. bilquvvə. potansiyel

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çıxarım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çıxarış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çıxarlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çıxarma

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çıxarmaçılıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çıxınma

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çiq cih. sənət

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayanaq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayanıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayanıqlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayanım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayanımlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayanış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayanışlıq ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayınaq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayınaqlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayınıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayınıqlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayınım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayınımlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayınış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayınışlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dəğər

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dişəlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dişlək

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dolalıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dolanış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dolmalıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dolmayış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

edənlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

edənlilik kapasitə(latin)

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

edərmənlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ərəmik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

fərə

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

genişlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

götürüm

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güc

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

iləgi iləlik. zərfiyyət.
bir para aracların onarış iləgisi azdır

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

irdəm
irdəmli kişi

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

irəmik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

keçərlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

keçəşlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qabarcıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qabarcuq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qabış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qablanma

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qablaşma

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qablayım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qablayış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qablı

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qablıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qapalım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qapar

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qaparat

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qaparcıq kapasitə. qabiliyyət

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qapsam

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qavrama

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qavramlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qavraranma

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qavrayış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qıvraqlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoncayış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qonlayış (< qonmaq)

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

quncayış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

lıvcanlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

osmanlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

oylum

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

oyum

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

örlük

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ötəmənlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ötmənlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

salıq istedad. qərihə

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sələt

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sığa

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sığa zərfiyyət.
sikkəsiz: çıxarsız.
sikkəli: çıxarlı. (-sikkəli toprağ)

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sığal

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sığım

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sığış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sığışlıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sığma

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sığmal

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sığmallıq

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sıxqa > sikkə

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sikgə

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sikkə < sıxqa

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sındal

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

soğa

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sovğa

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

tanış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

törəkən

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

törəkənlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

törgən

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

törgənlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ukip

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

uqış

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

usul yeti

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

üstünlük vergi

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

vergi (don)

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yaral

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yarar

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yarqa

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yarqal

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetənək
öğrəşmədə artığ oyumlu birisi.
iştə yetənək budur

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetər

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetərlik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetgilik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yeti

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetilik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetnək

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yetnəklik

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yətənək
atın, nərsənin iti qaçma yetənəyi, qabiliyyəti: qaçaq. çapaıq. çapapış. çapma. yerşiş. yürşüş.
bu heyvanın qaçağı daha iyidir

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yordam

QABİLİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

zirəklik

QABİLİYYƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
İstedad, fitri zeka; bir şeyi tez qavrama, tez menimseme ba-carığı. Musiqiyə qabiliyyət. Onun riyaziyyat elmlərinə qabiliyyəti böyükdür. Bu tələbənin dillərə qabiliyyəti yoxdur.
Insanda qabiliy-yət də gərək olsun, zəkavət də gərək olsun, hamı oxuyan alim olmaz. C.Memmedqulu-zade.
Bir şeyi etmek imkanı, bacarığı. Yeri-mək qabiliyyətini itirmək. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti qat-qat artmışdır. Orqanizm müx-təlif xarici təsirlərə müqavimət göstərmək qabiliyyətinə malikdir.
Leyaqet, merifet, kamal. Qabiliyyətdə, mərifətdə, kamalda; Bu cahanda sənin kimi qız olmaz. Aşıq Əlesger.

QABİLİYYƏT : Turuz Dictionary

çatvar. çatal. cıdal. bolamıq. yetənək

QABİLİYYƏT : Turuz Dictionary

çatvar. çatal. cıdal. bolamıq. yetənək