Multilingual Turkish Dictionary

QABLAMA

QABLAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaplama.
çərqət. örtük. mələfə. (rukeş) balış qablama.
cəviz qablama təxdə.
aşıc. aşac. qablama bitgi: peyvət.
yanyönü çəpəçevrəni tutmuş hər bir nərsə

QABLAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaplama.
baslama. batlama. bazlama. nərsəni nərsənin içinə gömütmək, quylamaq. gömmə. gömələ. örtləmə. təpnəti. təpləti. dəfnəti. quylamıq. qulamıq. dalbanıt.
nərsəni qızıl, gümüşlə sulama, suvama, sıvama.
aşıc. qazan. çömlək. çölmək

QABLAMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Qablamaq"dan f.is.

QABLAMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Qulpsuz ve ya qulplu qa-pağı olan kiçik qazança. □ Qablama qazan
kip qapağı olan qazança. [Qoçu Heybetin] çox gülünc görünüşü vardı. Başında qablama qazana oxşar Buxara dərisindən qara papaq var idi. H.Sarabski.

QABLAMA : Turuz Dictionary

çalkeçit. salkeçit. ərkək maya. ərkək dişi

QABLAMA : Turuz Dictionary

qaplama. qablatma. qaplatma. qarsama. qarsatma. qasnaqlama qapsnaqlama. qapsaqlama. qasnaqlatma qapsnaqlatma. qapsaqlatma.
çevirləmə. çərçivələmə. çərçiviləmə. çəmbərləmə. yambarlama. yanbarlama. sövələmə.
qasnaq keçirmə.
qolların qatlayıb,

QABLAMA : Turuz Dictionary


yox bir yapı yapıqsız, yox qablama qapaqsız. (yapıqsız: qapısız. giriş çıxışsız)

QABLAMA : Turuz Dictionary

çalkeçit. salkeçit. ərkək maya. ərkək dişi

QABLAMA : Turuz Dictionary

qaplama. qablatma. qaplatma. qarsama. qarsatma. qasnaqlama qapsnaqlama. qapsaqlama. qasnaqlatma qapsnaqlatma. qapsaqlatma.
çevirləmə. çərçivələmə. çərçiviləmə. çəmbərləmə. yambarlama. yanbarlama. sövələmə.
qasnaq keçirmə.
qolların qatlayıb,

QABLAMA : Turuz Dictionary


yox bir yapı yapıqsız, yox qablama qapaqsız. (yapıqsız: qapısız. giriş çıxışsız)

QABLAMA : Azerbaijani English Dictionary

fs. packing; qablama materialı packing material

QABLAMA : Az Turkish Farsi

ا.جایگیری. ادخال. نوعی ظرف بزرگ از مس و غیره با در و درپوش که چیزی در آن پزند و یا در آن خوراک ریزند. در بازی شیر یا خط برای تعیین برنده، پول را در حالی که به دور خود می‌چرخد، به هوا اندازند. اگر پول بدون چرخیدن به دور خود (فر خوردن) به هوا رود و به زمین آید، باید عمل تجدید شود. در این صورت «قابلمه» است و بازنده می‌تواند از دادن پول خودداری کند. به صورت قابلمه به معنی ظرف وارد زبان فارسی شده است