Multilingual Turkish Dictionary

QANIQMAQ

QANIQMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

{ ( < qan ( > xunfar)} qancıqlanmaq. quduzlamaq. qansuqmaq. qana susamaq.
çox yeyib qanığıb: qudurub.
iti qanıqlayıb buraqdı.
qatıqmaq. bıqına doymaq. doymaq.
susunmaq. sulanmaq. təsgin bulmaq.
qutalmaq. dincəlmək.
boşımaq. bükimək. bükşəmək. bir gərəyindən boşalmaq, tətmi; olmaq. ləzzət aprmaq.
doymaq. qayğanmaq.
göz doymaq. qənaətə gəlmək.
razı olmaq

QANIQMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

güvənmək. mütməin olmaq. inanmaq. inaqmaq. inaqlamaq.
könlü olmaq. könlü qanmaq. razı olmaq. qəbul edmək.
könlü olmaq. razı olmaq. istəmək. sevmək.
qanmaq. qamanmaq. qadanmaq.qapanmaq. tıxılmaq. doymaq.
qınıqmaq. qamanmaq. kəminmək. boyun əğmək.
qanırmaq. qınıqsamaq. alışmaq. tutuşmaq.
varına bitginmək, güvənmək, yetinmək, qanmaq, qanıqmaq, inanmaq, inaqmaq, inaqlamaq, razılaşmaq: qənaət edmək.
doymaq, qanıqmaq, yetinmək qədər: doyumluq.
qanıq ki: yetin ki. bitgin ki. güvən ki. qəbul ed ki. qan ki. inan ki. razılaş ki. qənaət ed ki.
əlindəki, evindəki ilə yetinən, qanığan, doyan: gözü doymaq.
əlindəki, evindəki ilə yetinməyən, qanıqmayan, doymayan: gözü dışarda

QANIQMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanışmaq. qanıcmaq.
doymaq.
uyuşmaq. anlaşmaq.
qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. dirənmək.
qaqınmaq. qaqıcmaq. qaqışmaq. qaqa, dikə durmaq. başın qaldırıb qaqlanmaq.
bir nərsiyə qanıqmaq, qənaətlənmək: qafaya almaq

QANIQMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Alışmaq, dadanmaq; he-ris olmaq. Bu tula ov etməyə qanıqmışdır.
Qana susamaq, gözü qızmaq.

QANIQMAQ : Turuz Dictionary

qınıqmaq. kəminmək. boyun əğmək. qamınmaq. qamanmaq. qaqınmaq. qaqsınmaq.
qanmaq. qapanmaq. tıxılmaq. doymaq. korşumaq. qamınmaq. qamanmaq. qaqınmaq. qaqsınmaq. qadanmaq

QANIQMAQ : Turuz Dictionary

doyunmaq. qapınmaq. qane', razı olmaq.
olduğuna doyunan, bulduna qul olur. (doyunan: tapınan). (bulduna: bulduğuna. yeni tapılana). (bulduna qul olur: yeni gələnlə təpiklənir yeni tapılanla tapdanar). (tapılanla: yenliklə, yeni gələnlə). (tapdanar: təpiklənər, əzilər). (yeni görmüş özündən çıxar)

QANIQMAQ : Turuz Dictionary

qanmaq. unamaq. yarşınmaq. razı olmaq

QANIQMAQ : Turuz Dictionary

qınıqmaq. kəminmək. boyun əğmək. qamınmaq. qamanmaq. qaqınmaq. qaqsınmaq.
qanmaq. qapanmaq. tıxılmaq. doymaq. korşumaq. qamınmaq. qamanmaq. qaqınmaq. qaqsınmaq. qadanmaq

QANIQMAQ : Turuz Dictionary

doyunmaq. qapınmaq. qane', razı olmaq.
olduğuna doyunan, bulduna qul olur. (doyunan: tapınan). (bulduna: bulduğuna. yeni tapılana). (bulduna qul olur: yeni gələnlə təpiklənir yeni tapılanla tapdanar). (tapılanla: yenliklə, yeni gələnlə). (tapdanar: təpiklənər, əzilər). (yeni görmüş özündən çıxar)

QANIQMAQ : Turuz Dictionary

qanmaq. unamaq. yarşınmaq. razı olmaq

QANIQMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to become* bloodthirsty, to be* out for blood;
to take* [to], to take* a liking [to], to have* a strong liking [for]

QANIQMAQ : Az Turkish Farsi

عادت کردن
تشنه ی خون شدن
شیرگیر شدن
معتاد شدن