Multilingual Turkish Dictionary

QAPICI

QAPICI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapçı. qapan.
çalan. çapan. yağmaçı. qasib. çal çapla, qıyın, güc zorla alan.
çəkən. çəkici. alan. cazib.
könül (ürk) qapıcı: dilbər. dilrüba.
şeh qapıcı.
güclü. mahir. zəbərdəst.
avçı. ovçı. şikarçı. səyyad.
qasib.
(heyvan). tutağan. tutucu. qapan. əsrici. qapaqan. alıcı

QAPICI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaplayan. qaptıran. qablayan. təpnətən. təplətən. təpyən. dəfnətən. göməçi. gömüçü. gömən. göməyən. gömləyən. nərsəni nərsənin içinə gömütən, quylayan. quyqucu. qoyan. basıran. baslayan. basayan. basıcı. bastıran. pastıran. paslayan. pasıyan. pasıcı. batlayan. batayan. batıran. batıcı. bazlayan. bazayan. bazıcı. dalbayan. dalbıran. dalbırıcı.
qapıcı it: qanıra

QAPIÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > qapçı.
öyçi. odaçi. evdaçi.
tutaçı. çapaçı. pərdəçi.
böyük yönətimlərdə, yapılarda qapıçı: qapı oğlanı. qapıçı. qapıqul. nigəhban

QAPIÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

darban.
qapıçı başı.
qapan. tutan. uğracı. uğrac. qapı saqçısı. eşik ağa. eşik görücü. qaravçı. qaravsi. qaravulçu. gözətçi

QAPIÇI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Binanın qapısında durub gö-zetçilik eden xidmetçi. Klub ağzında duran qapıçı qorxub divar dibinə çəkildi. A.Şaiq. Məhbusi hələ bu vaxta qədər orada qoca qa-pıçıdan başqa bir ins-cinsə rast gəlməmişdi. M.İbrahimov.
idm. Futbol, xokkey oyunlarında: qapını müdafie eden oyunçu. "Neftçi"nin qapıçısı.

QAPICI : Turuz Dictionary

-utanmayan baxıcı olur, ərinməyən, qapıçı

QAPIÇI : Turuz Dictionary

qapqıçı. qapqaçı. qoler. dərvazə ban.
ayağçı

QAPIÇI : Turuz Dictionary

-çox qol yeyən qalaçı, qapıçı: kova. koridor

QAPICI : Turuz Dictionary

-utanmayan baxıcı olur, ərinməyən, qapıçı

QAPIÇI : Turuz Dictionary

qapqıçı. qapqaçı. qoler. dərvazə ban.
ayağçı

QAPIÇI : Turuz Dictionary

-çox qol yeyən qalaçı, qapıçı: kova. koridor

QAPIÇI : Azerbaijani English Dictionary

i.
doorman*, doorkeeper; porter;
id. goal-keeper

QAPIÇI : Az Turkish Farsi

ا.دربان. حاجب. در دورة صفوی و پس از آن، دربان به ویژه دربان عمارت سلطنتی. نگهبان. پیشخدمت. دروازه بان (فوتبال)